Mentor en tutor

Elke klas in de onderbouw heeft een eigen mentor. Met vragen en bij problemen ga je altijd eerst naar de mentor. Je mentor helpt je wanneer je cijfers tegenvallen, als je niet zo lekker in je vel zit of als je gepest wordt.
Je ziet je mentor iedere week tijdens het ‘mentoruur’ en daarnaast heb je les van je mentor in zijn/haar vak. Tijdens het mentoruur krijg je tips over allerlei zaken: het met elkaar omgaan, studievaardigheden en het leren samenwerken.
Elke klas in de bovenbouw heeft een eigen tutor. Met vragen en problemen ga je nu eerst naar de tutor. Je tutor helpt je ook bij het kiezen van vakken en vervolgopleidingen.

Decaan

De schooldecaan helpt je bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van jou. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor/tutor en vakleraren.

De hulp die je krijgt van de schooldecaan bestaat onder andere uit:
• voorlichting in de klas;
• individuele begeleiding;
• het verstrekken van informatiemateriaal dat op school ter inzage ligt voor de leerlingen;
• voorlichting over het mbo, hbo en wetenschappelijke opleidingen, bijv. via de Leidse Voorlichtingsavonden;
• voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden.

De school heeft ook een zeer handige site voor keuzebegeleiding
Website DeDecaan

Waar kun je jouw decaan vinden?

  • mavo: A.G.B . Vogelaar, kamer N143
  • havo: mevr. M. van Amerom, kamer Z121
  • vwo: G.A. Bogaards, kamer Z007