De schooldecaan helpt je bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van jou. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren.

De hulp die je krijgt van de schooldecaan bestaat onder andere uit:
• voorlichting in de klas;
• individuele begeleiding;
• het verstrekken van informatiemateriaal dat op school ter inzage ligt;
• voorlichting over het mbo, hbo en wo, bijv. via de Leidse Voorlichtingsavonden;
• voorlichting aan je ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden

De school heeft ook een zeer handige site voor keuzebegeleiding
Website DeDecaan

Waar kun je jouw decaan vinden?

  • mavo: A.G.B . Vogelaar, kamer N143
  • havo: M. van Amerom, kamer Z121
  • vwo: G.A. Bogaards, kamer Z007