Ouderraad

Voor en door ouders

Welkom op de pagina van de Ouderraad (OR) van het Pieter Groen. De OR bestaat uit ouders van leerlingen van het Pieter Groen. Wij willen u op de hoogte houden van onze bijdrage van het reilen en zeilen op de school.
Wij hopen natuurlijk ook namens u te kunnen spreken. Reacties naar aanleiding van de aangeboden informatie stellen wij zeer op prijs. U kunt ons rechtstreeks of via de school benaderen: ouderraadpietergroen@andreascollege.nl
Alvast bedankt voor uw reacties!

Lees meer…

Leden van de OR

Cobi de Kort                   Voorzitter
Monique Ouwehand     Secretaris
Joke Zwanenburg          MR
Piet van Egmond           GMR
Jack Meima
Elma Klinkenberg
John van Duijvenvoorde
Johanna Bouwman
Els Houwer

Medezeggenschapsraad

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) van het Pieter Groen vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. De MR is de formele gesprekspartner van de directie over het te voeren beleid. De deel-MR van het Pieter Groen (PMR) bespreekt de specifieke aangelegenheden van deze locatie. In deze deelraad zitten vertegenwoordigers namens dezelfde geledingen die in de MR zitten. De leerlingenraad draagt gewoonlijk leerlingen als lid voor.