071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

.

Europees geld voor internationale projecten Pieter Groen 

Subsidie bestemd voor alle leerlingen en medewerkers 

Pieter Groen heeft een Europese subsidie toegekend gekregen voor internationale activiteiten. Dit betekent dat de Katwijkse school, als een van de veertien onderwijsinstellingen in Nederland, de komende zeven jaar verzekerd is van budget voor uitwisselingsprojecten met leerlingen en medewerkers. Op donderdag 29 april heeft het verantwoordelijke team van Pieter Groen de Erasmus+ Accreditatie officieel in ontvangst genomen.    

“Internationalisering is een van onze ambities om leerlingen persoonlijk te laten groeien”, vertelt Anja van Rhijn, adjunct-directeur tweetalig onderwijs bij Pieter Groen. “En dat doen ze door kennis te maken met andere landen, culturen en schoolsystemen. Nu nog even digitaal, maar straks ook weer door fysiek te reizen. Dankzij deze accreditatie kunnen we tot en met 2027 grotendeels de uitwisseling van leerlingen, docenten en ondersteunend onderwijspersoneel financieren.”   

Duidelijke en toekomstbestendige internationaliseringsplannen
De EU heeft onderwijs benoemd als een van de speerpunten om de toekomst van Europa te verstevigen. Met als belangrijke onderdelen kennisdeling tussen docenten en scholen en uitwisselingen tussen leerlingen. Organisaties met een zogeheten ‘Erasmus Accreditatie’ hebben aangetoond over duidelijke en toekomstbestendige internationaliseringsplannen te beschikken, waarmee ze de komende jaren verder aan de slag willen. Het grote voordeel van deze toegekende ‘accreditatie’ is dat Pieter Groen niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk hoeft te onderbouwen: een nieuw budget voor ‘mobiliteitsactiviteiten’ aanvragen, is voldoende.  

Deze langetermijnsubsidie geeft onderwijsinstellingen de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen. Pieter Groen is een van de geselecteerde scholen vanwege de aangetoonde focus op onder andere internationalisering. Van Rhijn: “Slechts een beperkt aantal scholen in Nederland heeft dit voor elkaar gekregen, dus daar mogen we best trots op zijn. Deze accreditatie is de bevestiging dat we goed bezig zijn met de onderwerpen die wij op school belangrijk vinden, zoals wereldburgerschap, Europese bewustwording en natuurlijk dat zowel leerlingen als medewerkers eigenaar zijn van hun eigen leerproces.” 

Kansen voor iedereen
Concreet is Pieter Groen de komende zeven jaar verzekerd van budget voor onder andere de uitwisseling van leerlingen naar andere scholen in Europa, voor buitenlandse trainingen en cursussen van medewerkers én voor job shadowing, waarbij docenten en ondersteunend personeel een bepaalde periode kunnen meelopen op een school elders in Europa. “Deze accreditatie is bestemd voor iedereen op onze school”, benadrukt Van Rhijn. “De kracht van deze Erasmus+ Accreditatie is dat het kansengelijkheid bevordert en daarmee mogelijkheden biedt voor álle leerlingen en medewerkers. Iedereen krijgt dus dezelfde kansen en dat is natuurlijk fantastisch!” 

Het team dat de Erasmus Accreditatie heeft behaald, bestaat uit Roos van Herwijnen (docent), Esther Sijben (docent en coördinator internationalisering), Rob Mataheru (beleidsadviseur Stichting Andreas College) en Anja van Rhijn (adjunct-directeur TTO).