071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

.

Q&A: Questions and answers over de laatste Covid-19 maatregelen op PG

Pieter Groen stelt per maandag 26 oktober het dragen van mondkapjes bij het verplaatsen door school verplicht. Ook is vanaf maandag 26 oktober de helft van het aantal leerlingen fysiek in school aanwezig en de andere helft krijgt online les. We hebben gekozen de leerlingen om de week 2 en 3 dagen naar school te laten gaan zodat het rooster in stand blijft. Ook willen we de blokuren LO door laten gaan. We begrijpen dat ouders en leerlingen hier nog vragen over hebben en daarom hebben we besloten de vragen te verzamelen en een Q&A op te stellen. Hieronder de gestelde vragen en antwoorden.

Waarom neemt de directie van PG deze maatregelen terwijl Minister Rutte in zijn persconferentie heeft gezegd dat de scholen open blijven?

Inmiddels zijn er al 40 VO scholen in Nederland gesloten. Het aantal besmettingen loopt nog steeds op en het wordt kouder buiten. We hebben in school goede maatregelen kunnen nemen omdat we in school een luchtzuiveringssysteem hebben. De ramen of de deuren houden we tijdens lessen open en de leerlingen gaan naar buiten. Dit hadden we goed voor elkaar met elkaar.

Nu het kouder begint te worden, beginnen leerlingen te protesteren. En ook dat begrijpen we. Het is nu minder fijn om je broodje buiten te eten. We krijgen met name  bovenbouwleerlingen niet meer de hal uit, bij de kluisjes vandaan. Naast dat het voor de leerlingen zelf geen veilige situatie is, is het voor een collega die probeert ze naar buiten te sturen onveilig. Deze staat tussen minimaal 200 leerlingen en voelt zich onveilig i.v.m. besmettingsgevaar.

Ook vinden leerlingen het vervelend dat er steeds meer regels worden overtreden door medeleerlingen: er wordt gerookt op het plein en er werd laatst ook vuurwerk afgestoken. Het is voor ons onmogelijk om te surveilleren op een schoolplein met ruim 700 leerlingen.

Aangezien we tegen steeds meer problemen aanlopen, moesten we  een ander alternatief bedenken. Het alternatief dat voor onze school gaat gelden is  2 om 3 dagen les per week volgens het huidige rooster. De school blijft dan open. We kunnen namelijk wel de helft van het aantal leerlingen laten pauzeren in school nu het winter wordt. In twee aula’s kun je leerlingen goed verspreiden tijdens de pauzes. Bovendien kunnen we daar surveilleren omdat we dan beter afstand kunnen bewaren tot de leerlingen tijdens de surveillance.

Waarom kiest de directie ervoor de maatregelen tot de kerst uit te schrijven?

Vooralsnog lopen de besmettingen op. We hopen, net als ieder ander, dat het aantal besmettingen zal teruglopen. Als dat gebeurt, kunnen we altijd besluiten weer volgens rooster fysiek lesgeven. Het rooster blijft immers gelijk. Wij willen duidelijkheid voor leerlingen, ouders en docenten. We denken met deze maatregel voor langere tijd duidelijkheid te geven.

De leraren kunnen tijdens de leswissels zich toch door de gang begeven i.p.v. de leerlingen? De leerlingen blijven dan zoveel mogelijk op een dag in één lokaal.

Vorig schooljaar hebben we dit inderdaad een tijd gedaan, maar dat werkte niet goed in een school. Een docent die van de ene naar de andere kant van het gebouw moet, moet al 5 minuten voor tijd systemen afsluiten, spullen inpakken en zich snel verplaatsen, waar op de andere werkplek alles uitgepakt, neergezet en opgestart moet worden. Er blijft dan te weinig lestijd over. Daarnaast zijn er ook praktijklokalen waar leerlingen zelf naartoe moeten omdat we de materialen daarvan niet kunnen verplaatsen.

Kortom, we merkten dat deze maatregel niet de oplossing voor het probleem is.

Uit onderzoek is gebleken dat het voor de sociaal emotionele ontwikkeling belangrijk is dat kinderen naar school gaan. Waarom kiezen jullie dan toch voor om de dag les?

Wij zien ook liever iedere dag alle leerlingen. We hebben lang nagedacht over mogelijke oplossingen: hoe zorgen we voor een veilig leer- en leefklimaat dat voldoet aan de verschillende eisen? We zijn daarom uitgekomen op om de dag naar school. Leerlingen onderhouden hun sociale contacten en alle docenten zien iedere week of in een enkel geval tweewekelijks, alle leerlingen.

Daarnaast willen we voorkomen dat we de deuren van de school helemaal moeten sluiten i.v.m. oplopende besmettingen. Nu de helft van het aantal leerlingen aanwezig is, spreiden we ook de kans op besmetting. De school helemaal sluiten zou, volgens ons, meer invloed hebben dan deze maatregel.

Waarom krijgen ook de examenklassen online les? Kunnen zij niet wel de hele week naar school?

Ook daar hebben we gekeken of dit een optie zou zijn. We hebben echter 250 examenleerlingen. Dit zou betekenendat we dan nog de helft van de tijd 1000 leerlingen in school hebben. Dit is niet de oplossing waar wij naar op zoek waren: namelijk een veilig leef- en leerklimaat, voor iedereen. Ook in de pauzes.

Vorig jaar zijn niet alle online lessen even goed verlopen: zijn de online lessen nu wel goed op orde?

Hier zouden we graag volmondig ja op willen antwoorden, maar dat is helaas niet zo. Ook wij blijven nog steeds leren. In de eerste week hebben we een extra studiemoment voor onze docenten ingelast. Daarnaast worden er de komende tijd meer studiemomenten en -mogelijkheden voor collega’s ingepland.

Is het wel een goed idee de gymlessen wel fysiek te volgen? Het wordt kouder, leerlingen moeten zich haasten?

Wij hebben bij dit besluit gekeken naar de maatregelen van de regering. Sporten voor jongeren is nog steeds toegestaan voor de jongeren. Zij geven zelf ook aan dat sporten juist iets is wat nu nog wel kan.

Qua locatie denken wij  dat dit goed uitvoerbaar is, omdat leerlingen zich nu ook vaak in pauzes vanaf school verplaatsen naar de sportaccommodaties. Of dit nu vanuit school of vanuit huis is, zal voor veel leerlingen niet uitmaken. Leerlingen die ver weg wonen, bespreken dit met de mentor die vervolgens contact opneemt met de sportdocent van de groep. We maken afspraken op maat als dit nodig blijkt.

Over de mondkapjes lezen en horen we tegenstrijdige berichten. Waarom wordt dit toch al verplicht op Pieter Groen per maandag 26 oktober?

De mondkapjes blijven discussie opleveren. In het OV zijn ze al langere tijd verplicht, in de meeste supermarkten en andere winkels neemt het aantal dragers toe. Inmiddels is de regering bezig met een spoedwet waarin komt te staan dat mondkapjes o.a. op scholen verplicht worden. Wij lopen op deze maatregel vooruit omdat we de maandag na de herfstvakantie een duidelijk moment vinden voor iedereen. Het is overigens geen Pieter Groen besluit, maar een besluit tussen de bestuurders van alle VO scholen in de Duin en Bollenstreek.

Vanaf maandag 26 oktober draagt dus iedereen in school een mondkapje als hij/zij zich verplaatst in de school. Per dag is dat steeds een paar minuten achtereen, alleen in de gangen. Zodra je zit, kan het mondmasker af. Voor collega’s en leerlingen die allergisch zijn of anderszins problemen hebben met een mondkapje zijn er ook kunststof gezichtsmaskers verkrijgbaar. We zullen vanaf komende maandag streng controleren of het mondkapje of gezichtsmasker gedragen wordt. We vertrouwen erop dat iedereen de regel respecteert.

Ten slotte namens directeur Mevrouw Prent

Beste ouders en leerlingen,

We hebben geprobeerd vanuit verschillende invalshoeken te komen tot een goed besluit waarbij niet alleen gezondheid centraal staat, maar ook het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden. Er is veel te zeggen over de lessen, fysiek of online. Maar ik durf de leerlingen en ouders te zeggen dat het personeel van Pieter Groen met hart en ziel werkt voor de leerlingen en de school. Het arbeidsethos is hoog en iedereen wil de school graag open houden. Niemand zit op een sluiting te wachten. Wel zie ik dat collega’s en ook leerlingen zich steeds meer zorgen maken omdat (een aantal) leerlingen het minder nauw nemen met het houden van afstand en de laatste weken ook met de geldende schoolregels. Docenten en leerlingen moeten kunnen leven en werken in een veilige omgeving.

  • Met elkaar proberen we het aantal besmettingen laag te houden. Ik vraag u daarom steeds aan ons te melden als iemand in uw gezin positief is getest. Wij op onze beurt houden ook u steeds zo goed mogelijk op de hoogte.
  • We scholen onze medewerkers in online en hybride lessen en vragen om uw tips en tops. Laat ons gerust weten wat er goed gaat en wat beter kan.
  • De pauze mag geen jungle worden: een plek waar de sterksten heersen omdat er geen toezicht meer is. We zijn trots op onze leerlingen en willen de veilige school blijven die we zijn.

We vertrouwen erop dat bovenstaande antwoorden helpen om begrip te hebben voor onze besluiten.

Namens de directie van Pieter Groen,

Mevrouw Prent,
Directeur