071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Wil jij je aanmelden bij ons op school? Dit kan op verschillende manieren.

Aanmelden brugklas

Bij je juf/meester van groep 8

Op school kun je een aanmeldingsformulier krijgen. Vraag je ouders/verzorgers of zij het voor je in willen vullen en geef het af aan je juf/meester. Die zorgt ervoor dat het formulier bij ons terecht komt.

Zelf downloaden

Je kunt het formulier hier downloaden: aanmeldingsformulier, print het formulier, laat hem invullen door je ouders/verzorgers en lever het in bij de administratie op Pieter Groen.

Aanmelden zij-instromers

Indien uw kind nu op een andere school voor Voortgezet onderwijs lessen volgt en wil inschrijven voor Pieter Groen kunt u een mail te sturen naar de adjunct-directeur waar uw kind onder zal vallen. Deze nodigt u dan uit voor een kennismakingsgesprek.

Mavo
mw. Y. Wiggers
adjunct-directeur mavo
y.wiggers@pietergroen.nl

Havo 
dhr. H.J. Glasbergen
adjunct-directeur havo
h.glasbergen@pietergroen.nl

VWO
dhr. F. van Helmond
adjunct-directeur vwo
f.vanhelmond@pietergroen.nl