071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Wil jij je aanmelden bij ons op school? Dit kan op verschillende manieren.

Bij je juf/meester van groep 8

Op school kun je een aanmeldingsformulier krijgen. Vraag je ouders/verzorgers of zij het voor je in willen vullen en geef het af aan je juf/meester. Die zorgt ervoor dat het formulier bij ons terecht komt.

Zelf downloaden

Je kunt het formulier hier downloaden: aanmeldingsformulier, print het formulier, laat hem invullen door je ouders/verzorgers en lever het in bij de administratie op Pieter Groen.