071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Heeft uw kind samen met u gekozen voor Pieter Groen? Dan kunt u samen met de leerkracht van groep 8 het aanmeldformulier invullen. Bij plaatsing in de brugklas gaan wij uit van het schooladvies van de basisschool.

Aanmeldformulier voor leerlingen uit groep 8
Inschrijfformulier voor zij-instromers