CKV

CKV middag Leiden

In december hebben de leerlingen van 4 havo en 4 vwo een bezoek gebracht aan de Lakenhal onder begeleiding van een aantal kunstminnende docenten. Met opdrachten in de hand werd dit een verkenning langs met name hoogtepunten van de Leidse schilderkunst van de Gouden Eeuw en de kunstbeweging De Stijl.

Het volgende programmapunt had betrekking op de muurgedichten die verspreid over de stad op gevels te bewonderen zijn. Er werd uitgebreid gefotografeerd en het uiteindelijke resultaat zal gepresenteerd worden in de klas. Al met al een leerzame en gezellige middag.