071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Bij afwezigheid en/of ziekte van onze leerling dient u als ouder de volgende werkwijze te volgen:

Verzoek aan de ouders

1. Ziekte of plotseling anderszins noodzakelijk verzuim van een leerling graag vóór 08.30 uur van die dag aan de school doorgeven door te mailen naar leerlingabsentie@pietergroen.nl. Graag in de mail voor- en achternaam, klas en of het corona gerelateerd is.
2. Is uw kind meerdere dagen ziek, graag iedere ziektedag de ziekmelding doorgeven door te mailen naar leerlingabsentie@pietergroen.nl
3. Bij terugkeer na absentie, graag doorgeven door te mailen naar leerlingabsentie@pietergroen.nl.
4. Wanneer de leerling gedurende de dag de school verlaat, moet deze zich melden in lokaal z015. De verzuimcoördinator neemt contact met u op alvorens de leerling de school verlaat. Als de leerling de school na afmelden verlaten heeft, wordt u verzocht de thuiskomst z.s.m. door te geven aan de school via 071 – 409 10 79 of 071 – 402 42 01. Ook kunt u mailen naar leerlingabsentie@pietergroen.nl

Regels voor de leerlingen

1. Bij vertrek naar een specialist onder schooluren meld je dit bij vertrek en terugkomst in z015.
2. Als je een repetitie, schriftelijke overhoring of proefwerk niet hebt gemaakt, dan meld je je zo spoedig mogelijk bij je docent en de administratie om een datum voor het inhalen af te spreken.
3. Als je vóór het einde van je schooldag de school, om welke reden dan ook, moet verlaten, dan meld je dat in lokaal z015.
4. Als je te laat op school komt, ga je naar z015 om je te melden. De volgende schooldag kom je om 7.45 uur naar z015. Leerlingen die zich niet melden op de eerstvolgende dag, worden hierop aangesproken en moeten zich de daaropvolgende schooldag om 7.30 uur bij de conciërge voor corvee melden.
5. Als je om welke reden dan ook niet deel kunt nemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, dan meld je dat in lokaal z015 en daar blijf je gedurende de lestijd van dit vak.
6. Ongeoorloofd verzuimde lesuren (spijbelen) moeten dubbel ingehaald worden.
7. Als je uit de les verwijderd wordt, ga je direct naar lokaal z015 om dit te melden.

Het absentieformulier:
Dit gebruikt u wanneer uw kind ziek is geweest en wanneer hij/zij naar de dokter, tandarts of specialist is geweest.

Download absentieformulier (pdf)

Het verlofformulier;

Dit gebruikt u om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, een begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. Vraag uw verlof op tijd aan!

Download verlofformulier (pdf)