071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Verzoek aan de ouders

1. Ziekte of plotseling anderszins noodzakelijk verzuim van een leerling graag vóór 08.30 uur van die dag aan de school doorgeven via SOM.
2. Is uw kind meerdere dagen ziek, graag iedere ziektedag de ziekmelding doorgeven via SOM.
3. Bij terugkeer na absentie, graag doorgeven via SOM.
4. Wanneer de leerling gedurende de dag de school verlaat, moet deze zich melden in lokaal z015. De verzuimcoördinator neemt contact met u op alvorens de leerling de school verlaat. Als de leerling de school na afmelden verlaten heeft, wordt u verzocht de thuiskomst z.s.m. door te geven aan de school via T 071 – 409 10 79 of 071 – 402 42 01
E leerlingabsentie@pietergroen.nl.

Kunt u niet via SOM de afwezigheid doorgeven? Stuur dan een email of bel het onderstaand telefoonnummer.

  • leerlingabsentie@pietergroen.nl (Graag in de mail het volgende vermelden: voor- en achternaam, klas, datum en reden)
  • bellen naar 071 – 409 10 79 of 071 – 402 42 01

Handleiding SOM

Regels voor de leerlingen

1. Bij vertrek naar een specialist onder schooluren meld je dit bij vertrek en terugkomst in z015.
2. Als je een repetitie, schriftelijke overhoring of proefwerk niet hebt gemaakt, dan meld je je zo spoedig mogelijk bij je docent en de administratie om een datum voor het inhalen af te spreken.
3. Als je vóór het einde van je schooldag de school, om welke reden dan ook, moet verlaten, dan meld je dat in lokaal z015.
4. Als je te laat op school komt, ga je naar z015 om je te melden. De volgende schooldag kom je om 7.45 uur naar z015. Leerlingen die zich niet melden op de eerstvolgende dag, worden hierop aangesproken en moeten zich de daaropvolgende schooldag om 7.30 uur bij de conciërge voor corvee melden.
5. Ongeoorloofd verzuimde lesuren (spijbelen) moeten dubbel ingehaald worden.
6. Als je uit de les verwijderd wordt, ga je direct naar lokaal z015 om dit te melden.

Het absentieformulier:
Kun u niet via SOM (handleiding) de afwezigheid doorvoeren? Dan kunt u de afwezigheid van uw kind ook doorgeven middels het absentieformulier. Dit formulier gebruikt u wanneer uw kind ziek is/is geweest en wanneer hij/zij naar de dokter, tandarts of specialist gaat.

Download absentieformulier (pdf)

Het verlofformulier;
Dit gebruikt u om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, een begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. Vraag uw verlof op tijd aan!

Download verlofformulier (pdf)