071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

40 minuten rooster

Woensdag 2 november is er tot en met het 6e uur een 40 minuten rooster. Het 7e en het 8e uur valt uit.