071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

40 minuten rooster

Vandaag is er 6 keer 40 minuten les. Daarna is er voor de examenleerlingen een barbecue.