071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

CE tijdvak 1

De centrale examens tijdvak 1 zijn van donderdag 11 mei tot en met vrijdag 26 mei.