071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

CITO VAS brugklassen

Tijdens het eerste en tweede uur nemen we methode-onafhankelijke toetsen (voortgang en analyse) af bij de brugklasleerlingen om een groei te kunnen constateren ten opzichte van de doorstroomtoets basisonderwijs.