071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Driehoeksgesprekken deel 2

Driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en docent/mentor vindt plaats. Tijd volgt via de mentor.