071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Driehoeksgesprekken

Gedurende twee weken worden er gresprekken tussen ouders/verzorgers – leerling en docent gevoerd.