Excursie Amsterdam 3 havo

Voor het vak geschiedenis gaat 3 havo naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ze krijgen aldaar ook een rondleiding door de joodse wijk, waarbij er veel verteld wordt over wat er in de oorlog in deze wijk is gebeurd.