Excursie ProDemos 3 mavo

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.
De leerlingen gaan naar het binnenhof waar ze uitleg krijgen in hoe de besluitvorming in Nederland in zijn werk gaat. Ze leren hier over de verschillende partijen in het parlement en over hoe het eraan toegaat in de Tweede en in de Eerste kamer. Op een zeker moment mogen ze zelf plaatsnemen in een nagebouwde Tweede Kamer om aan den lijve te ondervinden hoe het gaat. Wanneer mag je spreken? En moet echt alles beginnen met “mevrouw de voorzitter”?
Ook wordt de plenaire zaal van de tweede kamer bezocht waar de leerlingen op de publieke tribune mogen plaatsnemen en soms kunnen we zelfs de Eerste Kamer bezoeken. Aan het einde van de dag zijn de leerlingen een stuk wijzer als het gaat om politiek en besluitvorming in Nederland.