071 - 402 42 01 (administratie) · leerlingabsentie@pietergroen.nl (ziekmeldingen)

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag wordt goed genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam.