071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag wordt goed genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam.