071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Huiswerkvrij

25 oktober, de dag na de herfstvakantie, zijn de leerlingen huiswerkvrij