071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Informatieavond ouders groep 8

Voor alles wat u als ouder wilt weten, zitten onze mentoren klaar om u van alle informatie te voorzien en uw
vragen te beantwoorden.

Datum 
17 januari 2022

Tijd
Starttijd is 19.30 uur
De school is open vanaf 19.15 uur

Aanmelden
Meld je aan via de QR code of klik hier