071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Informatieavond ouders groep 8

Bent u benieuwd naar onze school en heeft u nog vragen? Dan bent u van harte welkom op onze informatieavond. Vanwege de huidige maatregelen is het een online bijeenkomst.

U start met een voorlichting door iemand van de schoolleiding waarna u in een kleine groepje van maximaal zes ouders meer informatie krijgt over onze school door een docent.

Datum
Maandag 17 januari 2022
(en voor Tweetalig onderwijs op dinsdag 18 januari 2022)

Tijd
Starttijd is 19.30 uur

Aanmelden