071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Informatieavond overstap naar 4 havo

Start 19.30 uur

Voor leerlingen die willen overstappen van 4 mavo naar 4  havo