071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Informatieavond

Dag
Donderdag 8 februari 2024

Tijd 
19.30 uur

Programma
Samen met je ouders krijg je eerst een voorlichting in onze aula door onze directeur Bart Smeets. Daarna mag jij minilesjes volgen en krijgen je ouders nog meer informatie. Uiteraard is er ook alle tijd om je vragen te stellen.

Na afloop van de algemene informatieavond kunnen jullie nog deelnemen aan een speciale voorlichting over Tweetalig Onderwijs.

Zien we jullie ook? Aanmelden is niet nodig, jullie zijn van harte welkom!