071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Inleveren eindversie PWS 5h

Maandag 13 februari voor uiterlijk 12 uur leveren leerlingen uit 5 havo hun eindversie van het profielwerkstuk (PWS) in.