071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklaslln

Woensdagmiddag 14 juni is de kennismakingsmiddag met de nieuwe brugklasleerlingen.