071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Kerstviering tot 14.00 uur

Na de kerstviering zijn alle leerlingen vrij. Wij hebben een georganiseerde kerstviering in Aula Zuid volgens rooster (deze volgt). Vanuit onze christelijke identiteit geven we hier bewust invulling aan.