071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Klankbordavond

Om 19.30 uur organiseren we een klankbordavond voor ouder(s) en verzorger(s) om te horen en gehoord te worden over de communicatie en organisatie op Pieter Groen. Aanmelden kan via de mentor.