071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Klankbordavond

Voor alle leerjaren start om 19.30u de klankbordavond. Meer informatie volgt via de mentor/per mail in SOM.