071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

LOB-dag 2 en 3m

Donderdag 19 januari het 5e t/m 8e uur is de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) dag voor 2 en 3 mavo. Meer informatie volgt nog via de mentor/de decaan.