071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Organisatiedag

De leerlingen zijn lesvrij. De docenten hebben leerlingbesprekingen.