071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Ouderavond 3h en 3v

Om 19.00 uur start de ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3havo en 3vwo