071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Paarse vrijdag

Vrijdag 10 december is het Paarse Vrijdag. Dit is de actie-dag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance), de GSA zet zich in voor seksuele- en gender-diversiteit als norm.