071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Paviljoenconcert 3/4 mavo en 4 havo

Op deze avond zullen leerlingen uit 3/4 mavo en 4 havo met veel enthousiasme laten horen waar ze de afgelopen tijd aan hebben gewerkt.