071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Paviljoenconcert 4/5 vwo en 5 havo

Op deze avond zullen leerlingen uit 4/5 vwo en 5 havo met veel enthousiasme laten horen waar ze de afgelopen tijd aan hebben gewerkt.