071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Plastic project

Voor leerlingen uit klas 1 regulier

Corona update: Dit betreft een project per klas en in een lokaal dus dit project gaat wel door.