071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Sinterklaasviering

Het 7e en het 8e uur is er Sinterklaasviering voor alle leerlingen. Meer informatie over de Sinterklaasviering volgt via de mentor. Van het 1e t/m 6e uur is er een 40 minuten rooster.