071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Sportdag 4m en 5h, BSM 5v fluiten

De leerlingen uit 4 mavo en 5 havo hebben sportdag. De leerlingen uit de 5 vwo BSM klas fluiten tijdens deze sportdag.