071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Informatieavond Tweetalig Onderwijs voor ouders

Bent u benieuwd naar onze school en heeft u nog vragen over Tweetalig Onderwijs? Dan bent u van harte welkom op onze TTO informatieavond. Vanwege de huidige maatregelen is het een online bijeenkomst.

U start met een voorlichting door iemand van de schoolleiding waarna u in een kleine groepje van maximaal zes ouders meer informatie krijgt over onze school door een docent.

Datum 
18 januari 2022

Tijd
Starttijd is 19.30 uur

Aanmelden
Let op: kies bij het afspraaktype voor informatieavond Tweetalig Onderwijs.