071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Officiële afsluiting schoolexamen

Voordat je kunt deelnemen aan het centraal examen moet het schoolexamen officieel zijn afgesloten.
Dit gebeurt op dinsdag 9 mei 2023 om 12.30 uur. De mentor reikt je dan de definitieve schoolexamencijferlijst uit. Deze moet je officieel tekenen voor ontvangst.