071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Uitreiken def cijferlijsten eind-examenlln

Eind-examenleerlingen ontvangen en ondertekenen woensdag 10 mei hun definitieve cijferlijst.