071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Uitslagdag CE tijdvak 1

Woensdag 14 juni krijgen de eindexamenleerlingen de uitslag van het Centraal Examen tijdvak 1.

Vanaf 12.30 uur worden alle examenkandidaten gebeld.

Om 14.30 uur worden de niet-geslaagden op school verwacht voor overleg over de herkansing.

Om 16.15 uur worden de geslaagden op school verwacht (o.a. uitreiking voorlopige cijferlijst).
Op deze dag ontvangen alle examenkandidaten meer informatie over de herkansing en het rooster van het tweede tijdvak.

Deze tijdstippen zijn onder voorbehoud. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan er een wijziging noodzakelijk zijn. Jullie worden hier dan tijdig over geïnformeerd.