071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Uitslag CE tijdvak 2

Vanaf 10.00 uur worden alle examenkandidaten gebeld. Definitief afgewezen kandidaten worden verwacht om 11.00 uur. Doel van deze bijeenkomst is het doorspreken van de toekomstmogelijkheden.
Deze tijdstippen zijn onder voorbehoud. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan er een wijziging noodzakelijk zijn. Jullie worden hier dan tijdig over geïnformeerd.