071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

In deze module ga je zelf een alfa-onderzoek doen. Dat kan een onderzoek zijn naar taalverandering, een dialect, jongerentaal… Het kan ook met muziek te maken hebben, dat hebben we het afgelopen jaar gedaan. Maakt het uit welke muziek er onder een filmfragment is gemonteerd voor jouw beleving van de film? Bij welke muziek leer je het best?

alfa-onderzoek