071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Het Big history project is een module die het verhaal (Origin story) verteld van de Big Bang tot en met nu vanuit de wetenschap bekeken. Als dit verhaal alleen verteld zou worden door een geschiedkundige zou dit verhaal bij lange na niet zo interessant en diepgaand zijn dan wanneer de kennis van onderzoekers van diverse vakgebieden bij elkaar komen. Bij Big History wordt van je gevraagd na te denken over zowel natuurkunde, sterrenkunde, geologie, biologie, antropologie, filosofie, psychologie als geschiedenis. Je zult merken dat wanneer je vanuit het perspectief van meerdere vakgebieden een antwoord zoekt op een vraag, je een ongetwijfeld veel interessanter antwoord krijgt.

Bekijk het volgende filmpje maar eens

Naast de nodige feitenkennis waar je kennis mee maakt, ga je dit jaar ook werkstukken maken waarmee je presentatievaardigheden oefent en ontwikkeld. Er zijn veel manieren om informatie over te brengen. We gaan op excursie naar Naturalis, waar je niet alleen een onderzoek uitvoert en gaat presenteren, maar ook ga je een speciale workshop volgen. Met al deze kennis op zak wordt vervolgens nagedacht en bekeken wat de toekomst ons kan brengen.

Big History Project