071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Pubers: misschien krijgt u als ouder of leraar er grijze haren van.

Onberekenbaar, creatief, emotionele kruidvaatjes en enorm veel potentie.
Als ze maar niet alles zouden uitstellen. Als ze maar eens zouden nadenken voor ze reageren. Als ze maar eens zouden luisteren. Als…

Inmiddels is veel bekend over het functioneren van het puberbrein.
Met die kennis begrijpt u niet alleen waarom ze het zichzelf (en u!) soms zo lastig maken, u kunt die kennis over hun brein ook gebruiken om pubers te verleiden tot leren en ontwikkelen.

Woensdagavond 25 november hebben de ouders een heel mooie, leuke, informatieve en gezellige avond gehad.

De Ouderraad had Ria van Dinteren uitgenodigd als gastspreker. Zij is onderwijskundige en auteur van ‘Handboek Puber’.
Zij wil haar kennis over het puberbrein graag delen met ouders en docenten van het Pieter Groen.
Ze vertelde mooie dingen over het puberbrein en de werking hiervan. Dat was informatief en superleuk door het interactieve programma.

Als dank kreeg iedereen nog een een gevuld tasje met nuttige informatie voor onze pubers, een paar kleine attenties en een bedankje.

De ouderraad bedankt u hartelijk voor uw belangstelling voor deze avond!

 

 

oudercontactavond