071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Omdat de scholen weer open gaan, zullen er voorlopig geen corona-updates meer komen op deze pagina. Indien de situatie wijzigt, zullen wij deze pagina weer updaten.

20-05-2020 | Bericht voor leerlingen

Beste leerlingen,

Zoals je ongetwijfeld gehoord of gelezen hebt, zullen de scholen weer opengaan vanaf 2 juni. Omdat 2 juni bij ons toevallig een organisatiedag is, zal Pieter Groen voor leerlingen op woensdag 3 juni openen. We beginnen voorzichtig, want we moeten ontdekken hoe we samen veilig gebruik kunnen maken van het gebouw, niet alleen in de lokalen, maar ook in de gangen en toiletten. In de eerste dagen moet iedereen wennen aan de nieuwe regels en per dag gaan we bekijken of we verbeteringen kunnen aanbrengen.

Om die reden zullen de onlinelessen in deze week (week 23) doorgaan als jullie nu gewend zijn. Op woensdagmiddag 3 juni zullen de brugklassen als eerste weer les op school krijgen. Op donderdagmiddag 4 juni de tweede klassen en op vrijdagmiddag 5 juni de derde klassen (behalve 3 mavo, want die valt onder bovenbouw). Deze lessen op school zijn aanvullend op het online lesrooster in de ochtend.

Vanaf week 24 zijn we van plan om de lessen in de ochtend aan de helft van de onderbouwleerlingen op school aan te bieden en in de middag aan de helft van de bovenbouwleerlingen. De lesuren duren minder lang, we denken aan ongeveer 40 minuten. Het dagdeel dat je geen les hebt, werk je aan je huiswerk. De ene dag kom je naar school en de andere dag volg je de les via een livestream.

Omdat er voor de lessen van week 24 een nieuw rooster gemaakt moet worden en we geen idee hebben of alles wel zo gaat lukken als we nu denken, is het mogelijk dat dit plan verder aangepast wordt. Daarom houden we je de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte.

Komende dagen wordt het heerlijk weer. Ik wens jullie dan ook een fijn weekend en natuurlijk alle dagen gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,

Directeur


13-05-2020 | Bericht voor leerlingen

Beste leerling,

Vandaag alweer een groen@work. Dat komt omdat er nog al wat leerlingen zijn die niet kunnen inloggen in somtoday. Lees hieronder wat je dan kunt doen.
Ook is er wat onrust onder de voorexamenklassen. Daarom hebben we voor hen ook een bericht opgenomen.

Inloggen in somtoday.
Inloggen in somtoday in het portaal  is een tijdje geleden veranderd. Lukt het niet om in te loggen bij somtoday dan kun je een wachtwoord aanvragen bij somtoday@andreascollege.nl met je naam en leerling nummer.

Bericht voor alle leerlingen uit 3m/4h/4v en 5v
We hebben vernomen dat er stress is over de SE-toetsen. De toetsweek uit maart is niet doorgegaan en de toetsweek van juni nadert. En nu maken jullie je zorgen dat jullie dat straks in zeer korte tijd allemaal moeten inhalen. Wij willen jullie daarom geruststellen.

Op dit moment zijn we aan het bekijken in hoeverre de PTA’s kunnen worden aangepast. Daarbij kijken we ook alvast naar de PTA’s van volgend schooljaar. Sommige toetsen komen te vervallen. De stof wordt dan bijvoorbeeld gecombineerd met een andere toets en in het volgende leerjaar afgenomen. Soms worden twee toetsen samengevoegd tot één toets. Ander toetsen worden op een alternatieve manier afgenomen, bijvoorbeeld met een praktische opdracht. Voor alle vakken wordt er goed gekeken in hoeverre de stof noodzakelijk is om te toetsen. Verder zal er rekening mee worden gehouden dat jullie op een andere manier les hebben gehad. En het belangrijkste is dat er voor wordt gezorgd dat er geen overbelaste toetsweek ontstaat in juni. Er zullen eerder minder SE-toetsen zijn dan meer SE-toetsen. Per vak zal er maximaal één toets worden afgenomen.

Hoe het er precies uit gaat zijn zullen we in de laatste week van mei bekend maken.
Ik verwacht voor het weekend nog een groen@work te sturen maar het kan ook maandag worden. En voor nu natuurlijk fijne avond en morgen gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,

Directeur


12-05-2020 | Bericht voor leerlingen

Beste leerling,

Geloof mij: we missen jullie! En we doen enorm ons best om een goed rooster te maken om terug naar school te gaan én de lessen te blijven volgen. Maar ik vermoed dat we niet aan onze, jullie of jullie ouders’ verwachtingen gaan voldoen. Het is namelijk niet mogelijk een rooster te organiseren voor groepen van 10 leerlingen en deze leerlingen een volwaardig lesrooster te laten volgen. Waar wij nu naar kijken, is hoe we de digitale lessen zoveel mogelijk kunnen laten doorgaan en dan toch kleine groepen een paar uur naar school kunnen laten komen. Binnenkort zal ook aan jullie een aantal vragen worden gesteld over digitale lessen en terug naar school. We zijn dus hard bezig, maar het zal er niet zo uit zien als op de basisscholen: dat lukt ons niet met het rooster.

Zwaaiopa 97 jaar op 16 mei

Ken je onze zwaaiopa? Ik zie ‘s morgens leerlingen naar hem zwaaien in hun gang naar school. Ook hij mist jullie enorm. Hij kijkt altijd erg naar jullie uit en het is nu al 8 weken heel stil voor hem: langer dan een zomervakantie! Wil je hem een kaartje sturen of een andere verrassing? Hieronder zijn adres:

meneer Guijt
Boerslaan 15
2221 TL Katwijk

Bericht voor alle examenleerlingen.

Morgen om 09:00 uur sluit de invoer van de laatste SE-cijfers. Deze zullen eerst allemaal worden gecontroleerd. Om 16:00 uur zal SOM weer open worden gezet en kunnen jullie zien welke cijfers jullie hebben gehaald.

Donderdag 14 mei ontvangen jullie een link naar een digitaal herkansingsformulier.
Alle toetsen die herkansbaar zijn, staan in het formulier.
De aanvraag voor de herkansingen sluit op maandag 18 mei om 12:00 uur.
Wij vragen jullie met klem om het formulier ook in te vullen als je niets wil herkansen.
De herkansingen zullen plaatsvinden in de week van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei.
Op uiterlijk 20 mei wordt het rooster voor de herkansingen gepubliceerd.

Zet alle data en tijden goed in je agenda!

En natuurlijk een fijne avond en morgen gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


06-05-2020 | Bericht voor leerlingen ouders

Beste leerling,

De vakantie zit er op. Ik hoop dat het voor de meesten van jullie een fijne tijd van ontspanning en uitrusten is geweest. Ik weet ook dat er leerlingen zijn die met verlies te maken hebben gekregen in de afgelopen tijd. Ik wens hen veel sterkte en draag hen een warm hart toe.

Vandaag zijn we weer begonnen met de online lessen. Ik merk in mijn omgeving dat iedereen het een beetje beu wordt. Het weer wordt ook beter, het wordt tijd voor verandering, er samen op uit kunnen gaan zou fijn zijn. Of weer fijn naar school!

Vanavond horen we meer van de minister. Als we groen licht krijgen voor juni, betekent dit voor jullie dat we nog niet volgens rooster naar school kunnen gaan. We zijn aan het uitdenken hoe we hier op een veilige manier invulling aan kunnen gaan geven, rekening houdend met de 1,5 meter afspraak.

Ons advies blijft verder gehandhaafd: houd je werk bij, log in, lever in en houd vol!

In de bijlage in de mail vindt je een extra bericht een extra bericht voor eindexamenleerlingen. Verder wens ik jullie weer een fijne avond en morgen gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


23-04-2020 | Bericht voor leerlingen en ouders

Beste leerling,

Afgelopen dinsdag is ons meegedeeld dat we niet voor 1 juni naar school kunnen. Wat jammer! ik zie en hoor dat de contacten met klasgenoten langzamerhand aan het verwateren zijn. Jullie appen minder, bellen weinig/niet, face-timen minder of niet. Het is natuurlijk wel goed om contact te houden. Je kunt, nu het beter weer is, af en toe met 1 of 2 vrienden of klasgenoten afspreken en elkaar op afstand ontmoeten: ruimte genoeg buiten en het weer werkt mee. Het is niet goed om alleen thuis te zitten. Dus als je kunt, als het veilig is (ook voor je gezinsleden) kun je misschien afspreken met een klasgenoot. Als we in juni weer n aar school gaan zullen we hier ook aandacht aan gaan besteden: samenwerken! Ik moet zeggen dat ik het mis. Dinsdag heb ik mogen aansluiten bij een overleg met de leerlingenraad en dat was toch anders dan ik zou willen: geen gezichten dus alleen maar woorden. Wel intonatie en volume dus ook die informatie had ik. Maar als ik iemand zie lees ik ook zij/haar gezicht, lichaamstaal en dat mis ik nu allemaal. Ik kijk ernaar uit dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Ik wens jullie een hele fijne vakantie en misschien helpt onderstaande prijsvraag jullie om deze een leuk tintje te geven:

Op instagram staat een prijsvraag: doe mee!

‘Win leuke prijzen! Nog eventjes en het is vakantie. Waar ga jij je staycation vieren? Wordt het je woonkameroen, toiletland of ga je liever naar de Canarische Weilanden? Op internet zijn genoeg leuke filmpjes te vinden als het voorbeeld op Instagram en Facebook. Kan jij ook een originele maken tijdens je staycation? Deel hem met ons en maak kans op leuke prijzen! Stuur je filmpje op voor de laatste vakantiedag door ons te taggen in je bericht. Heel veel succes!’

Een fijne vakantie en alle dagen gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


20-04-2020 | Bericht voor leerlingen en ouders

Beste leerling, beste ouders,

Twee weken geleden hebben we jou en je ouders gevraagd een enquête in te vullen. De antwoorden op de eerste vragen zijn bedoeld voor de afdeling ondersteuning zodat zij weten aan welke informatie leerlingen en ouders behoefte hebben. De laatste vragen zijn voor de schoolleiding en docenten, zodat wij ook leren van jullie feedback. Hieronder de hoofdlijnen uit de antwoorden.

Wat gaat goed, waar wilt u/ wil je een compliment over maken?

Vanuit de ouders zijn hier veel fijne en positieve reacties op gekomen. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de communicatie vanuit school. Ook vinden ouders dat we als team de organisatie van het digitaal lesgeven snel voor elkaar hadden, wat ook dagritme geeft bij de leerlingen. De dagelijkse mail wordt ook erg gewaardeerd.

De leerlingen geven aan dat de docenten de lessen goed voorbereiden en dat de communicatie met de docenten goed is. Het gebruik van de social media wordt door de leerlingen gewaardeerd.

Directie en docenten danken ouders voor deze positieve feedback en de waardering die ouders ook uitspreken in mails of soms door de telefoon aan mentoren en docenten. Dit doet ons goed. Dank u wel hiervoor! Ook van de leerlingen krijgen we leuke reacties: dank jullie wel.

Wat gaat minder goed, waar moeten wij als school aandacht aan besteden?

Ouders geven aan dat er een groot verschil is tussen de hoeveelheid huiswerk dat wordt opgegeven tussen de verschillende groepen. Wellicht kan er een betere afstemming plaatsvinden tussen docenten. Het zou ook fijn zijn om het huiswerk in één omgeving te plaatsen. Verder spreken ouders hun zorg uit, hoe we met achterstanden omgaan mocht de crisis en het niet naar school kunnen nog langer aanhouden.

De leerlingen geven aan zij veel huiswerk opkrijgen. Ook de leerlingen pleiten voor een betere verdeling.

Met collega’s hebben wij de bevindingen rondom het huiswerk gedeeld. Ik hoop dat de verdeling van het werk tussen de verschillende groepen inmiddels is verbeterd. We zijn letterlijk in het diepe gesprongen en uiteindelijk worden we langzamerhand vaardiger.

Ook in de media wordt de vraag gesteld wat wij gaan doen met de achterstanden in het onderwijs. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij wel een beetje verbaas over de vraagstelling omdat nog niet gemeten is of er sprake is van leerachterstanden. Onze leerlingen zijn aan het werk, zij leveren opdrachten in, collega’s zitten leerlingen die het werk niet maken of inleveren achter hun broek aan en dat helpt, kortom: ik vind het te vroeg om te spreken over achterstanden. Ik wil jullie, leerlingen, een pluim geven voor het werk dat jullie doen en inleveren en een pluim voor de ouders, omdat ik weet dat ook zij hier een bijdrage in hebben om hun kinderen aan het werk te houden.

Leven er nog andere vragen bij u/jullie?

Ouders vinden de regels omtrent bevordering onzeker en willen weten hoe we hier mee omgaan. Ouders vragen zich ook af hoe de diploma uitreiking eruit gaat zien.

De leerlingen vragen tips hoe ze voorkomen dat ze snel afgeleid zijn. Leerlingen willen ook weten of toetsweek 3 doorgaat en zo ja, hoe die eruit komt te zien.

Eerst maar de diploma-uitreiking: ik weet het niet. We moeten morgen afwachten, welke boodschap krijgen we van onze minister? Mogen we weer naar school na de meivakantie? Zo ja, hoe gaan we dit dan vormgeven? 1 juni verwachten we de uitkomst van het onderzoek dat wordt gehouden onder 100 gezinnen, waaruit moet blijken of jongeren onder de 18 ook de 1,5 meter afstand onderling in acht moeten houden. Zodra we hier meer van weten, weten we hoe we de diploma-uitreiking vorm kunnen geven. En dit geldt ook voor de toetsweek. Omdat we in zo’n onzekere tijd leven, kiezen we ervoor jullie met grote regelmaat te informeren. Uit deze vragen blijkt ook hoe nodig dit is. Informatie hierover zal dus steeds per week naar jullie toekomen, omdat we afhankelijk zijn van de minister.

En dan de vraag over het RoB. Wanneer ga je over? Ik heb al eerder aangegeven dat we dit jaar niet precies het RoB kunnen volgen omdat we op meerdere manieren jullie ontwikkeling in kaart brengen. Ook leerlingen die een minder goede start hebben gemaakt, kunnen bevorderd worden als zij goed werken en laten zien dat zij op het juiste niveau zitten. Dit kunnen we nu niet in een nieuw RoB ondervangen. Heb vertrouwen: wij hebben er vertrouwen in dat jullie er alles aan doen om bij te blijven en over te gaan. Ik vraag jullie vertrouwen in ons dat wij altijd het beste met alle leerlingen voor hebben en graag alle leerlingen willen meenemen naar het niveau waar zij horen. Mijn vraag aan jou is ook: denk je dat je overgaat? Als je dit moeilijk vindt, doe je er goed aan dit met je mentor te bespreken.

En hoe zorg je dat je niet wordt afgeleid?
Op internet zijn wel wat hints en filmpjes te vinden.

9 tips om gefocust te blijven tijdens het studeren

 1. Jezelf belonen. Als je weet dat er aan het eind van het hoofdstuk of na een uur een beloning op je wacht (in de vorm van iets lekkers of een kleine pauze) is het makkelijker om het studeren vol te
 2. Cafeïne (niet voor iedereen geschikt!). Koffie houdt je alert. …
 3. Neem tijd om te
 4. Neem pauze. …
 5. Doe een work-out. (doe de challenge van LO!)…
 6. Dump het internet. …
 7. Word zen.
 8. En (voor de bovenbouw?) in het Engels: https://www.youtube.com/watch?v=9QiE-M1LrZk
 9. Heb jij ook suggesties? Deel ze met je mentor via teams!

 Ik wil alle leerlingen en ouders nogmaals bedanken voor het invullen van de enquête. Rest mij jullie weer een fijne avond en gezond weer op te wensen.

Woensdag ontvangen jullie de volgende groen@work

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


16-04-2020 | Bericht voor leerlingen

Beste leerling,

Iedere dag probeer ik in beweging te blijven: jullie ook? Ik merk dat ik teveel en te lang stilzit. Van de week bekeek ik de work-out van mevrouw Nutting: ik heb alle oefeningen geprobeerd, maar durf niet te zeggen dat ik dat ook goed gedaan heb. Doe jij ook nog iedere dag de LO-challenge?

We hebben inmiddels voor de docenten en onze examenleerlingen een tijdpad uitgezet, zonder deze precies in te vullen hoe en waar herkansingen worden afgenomen. Daar worden jullie nog over geïnformeerd als er vanuit de politiek beslissingen zijn genomen.

Woensdag 13 mei 09:00 uur Sluiting inleveren cijfers 4m/5h/6v
Donderdag 14 mei Uitreiken herkansingsformulieren (digitaal)
Maandag 18 mei 12:00 Sluiting inleveren herkansingsformulieren
Woensdag 20 mei Publicatie Rooster herkansingen
Maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei Afname SE-herkansingen
Woensdag 3 juni Inleveren cijfers herkansingen 4m/5h/6v
Donderdag 4 juni Definitieve examenuitslag (‘eerste tijdvak’)
Vanaf maandag 6 juni Start afnameperiode RV-toetsen

Ook voor onze voorexamenleerlingen zijn we druk bezig met het maken van plannen voor de komende schoolexamens en het komende examenjaar: zorg dat je goed bij blijft en al je werk doet! En dat blijft natuurlijk ook gelden voor de andere leerlingen.

We zijn blij dat een aantal leerlingen en ouders de enquête heeft ingevuld. De antwoorden op de vragen over hoe de lessen worden ervaren, worden nu samengevat en we zullen de docenten een terugkoppeling geven: daar leren wij weer heel veel van! Ook zal ik volgende week aan jullie hiervan een terugkoppeling geven. De vragen over hoe je je voelt zijn naar de afdeling ondersteuning. Daar wordt gekeken hoeveel informatie we moeten verspreiden onder ouders en leerlingen over verschillende onderwerpen.

Maandag komt de volgende groen@work. En natuurlijk wens ik jullie: iedere dag gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


14-04-2020 |  Bericht voor leerlingen

Beste leerling,

Ik hoop dat het paasweekend goed voor je is geweest. We hebben mogen genieten van mooi weer, rondom of in de buurt van het huis en ik hoop dat dat bij jullie thuis ook is gelukt.

Van sommige leerlingen krijg ik vragen over het rooster. Ik heb bij de roostermaker nagevraagd hoe het kan dat het niet voor alle leerlingen is gelukt om 5e en 7e/8e uren weg te halen. Hieronder de uitleg:

Het is voor de bovenbouw niet mogelijk om alle uren tot het 6e uur te zetten of ik moet veel uren verwijderen, maar dan komen ze waarschijnlijk niet aan het gewenste aantal lesuren. Waar mogelijk heb ik het laatste en/of 5e uur weggehaald bij vakken die van 4 naar 3 of van 3 naar 2 uur gingen. Maar heel veel verminderingen waren daar niet.

Daar komt nog bij, dat er geen ruimte is om clusters te verplaatsen. Dus het systeem van 1-4 les, 5 niet, 6 wel les gaat wel op voor de onderbouw maar niet voor de bovenbouw. Ook al hebben de bovenbouwleerlingen tussenuren, dan is de docent wel bezet omdat alle onderbouwklassen daar al staan. Vaak staan de clusters elkaar ook in de weg, kan bv biol niet verplaatst worden, omdat beco in de weg staat en andersom. Echt, waar mogelijk heb ik het rooster in elkaar geschoven, maar het houdt op een gegeven moment op.

Zoals je kunt lezen, heeft de roostermaker erg haar best gedaan, maar beter dan dit kan het nu niet worden. Dat heeft dus te maken met clusters in het rooster en het aantal lesuren dat gegeven moet worden. Sommige uren kun je gewoonweg niet verplaatsen.

Nog een kleine twee weken tot aan de meivakantie. Zet hem op! Morgen geen mail, de volgende komt donderdag.

Fijne avond en morgen gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


08-04-2020 | Bericht voor leerlingen

Beste leerling,

Slaag-zakregeling
Vandaag heeft minister Slob de slaag-zakregeling bekend gemaakt. Met de bekendmaking van de regeling weten we niet meteen welke leerling geslaagd dan wel gezakt is. Een aantal opdrachten moet nog worden afgerond en we hebben nog niet alle cijfers binnen. Bovendien is het voor examensecretarissen een nauwkeurige klus om alles te controleren nadat alle examens zijn afgerond. Wij verwachten 14 mei alle leerlingen te kunnen informeren. Ook weet je dan (zeker) of je wel/geen herkansing nodig zal hebben voor je schoolexamen. Pas op 4 juni hebben we de definitieve schoolexamencijfers en ontvang je de voorlopige eindcijferlijst. Mocht je dan nog niet geslaagd zijn, dan kun je nog twee vakken herkansen (resultaatverbetertoetsen) om alsnog je diploma te halen. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat je al eerder het advies krijgt aan het werk te gaan omdat de kans groot is dat je een vak moet herkansen. Dus voor een aantal nog veel succes met de laatste opdrachten en voor anderen: nog even geduld.

Meld je aan voor een vervolgopleiding!
Maar niet met alles wachten! Ik ontving vandaag deze oproep:
Oproep aan uw leerlingen: Meld je aan voor een vervolgopleiding!

We zien dat veel leerlingen die nu in het examenjaar zitten, nog terughoudend zijn met aanmelden voor een vervolgopleiding. Gezien grote gevolgen van coronacrisis begrijpen we dat. Toch willen we u vragen uw leerlingen erop te wijzen dat aanmelden bij mbo Rijnland gewoon mogelijk is.
Als uw leerling nog twijfelt of vragen heeft, staan onze voorlichters en studieadviseurs klaar om hen te ondersteunen.

En dit geldt natuurlijk ook voor de aanmelding bij hbo of universiteit!

Enquête onderwijs ondersteuning
We staan met z’n allen nog steeds voor een grote uitdaging. We zijn ons ervan bewust dat er momenteel veel van jou en je ouders wordt gevraagd. Om jullie behoeften in kaart te brengen willen wij jou en je ouders vragen deze enquête in te vullen, zodat we jullie op afstand op een passende manier kunnen ondersteunen. De vragen in de enquête hebben betrekking op de huidige situatie.

Link leerlingen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cdo2W2LTIkKR-vgFj6Fs5uEkScQpvAFMqekc9NoCVDBURVhaMVhZN04zQ1JNN0NRMjVNOEJCTTg2Qi4u

Link ouders: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cdo2W2LTIkKR-vgFj6Fs5uEkScQpvAFMqekc9NoCVDBURVhWSlFTSk8yQTZWT0s2QkM2M0dSV1JETi4u

Vragen?
Ik ontvang regelmatig vragen van leerlingen en ouders. Ik kan helaas niet alle vragen beantwoorden en dat vind ik wel vervelend. Ik wil daarom iedereen vragen zoveel mogelijk de reguliere weg te bewandelen: dus de mentor als eerste aanspreekpunt, eventueel vragen doorspelen naar de adjunct van de afdeling als de vraag of opmerking niet voor de mentor bedoeld is.

Pasen
Komend weekend is het Pasen. Ik hoop dat jullie dit in warmte mogen vieren:

Wij mensen lopen in onzekerheid.
Het is als wandelen in de nacht.
We noemen het: ‘Een zware tijd.’
En weten niet wat er nog wacht.
Je zou door zorgen haast vergeten
dat straks het Paasfeest ‘Vreugde’ is.
Van angst haast niet meer weten
dat ’t licht komt na de duisternis.

Jeuzs ging de weg door ’t duister,
door moeite, pijn en strijd.
Verloor er al zijn luister,
een aanslag, noem het lijdenstijd.
Die weg door tijd en zorgen
voerde de Heiland naar het licht.
Wachtend op de nieuwe morgen
en in glorie voor ons opgericht.

Die hoop zal al de pijn verzachten,
want: ‘Onze Heer is opgestaan!’
En na drie bange nachten
ons naar Jeruzalem toen voorgegaan.
Ja het wordt feest ondanks ‘Coronnen’.
De Heiland leeft! Hij staat ons bij.
De dood is door Hem overwonnen.
Pasen, toch feest voor u en mij.

Geschreven door Diny Beijersbergen-Groot, op 4 april 2020

Bericht van de wijkagenten
Een kort bericht van de wijkagenten in je mailbox. Waarom? Om te vertellen dat jullie het hartstikke goed doen! We zitten met z’n allen in een hele gekke situatie waarin we allemaal wat minder mogen en kunnen dan anders. Voor jullie niet naar school, naar sport en andere momenten waarop je klasgenoten en vrienden kunt zien. En dat is helaas ook nodig. Misschien volg je het nieuws een beetje of misschien helemaal niet. Maar we gaan in Nederland de goede kant op. Dat betekent dat de maatregelen die zijn genomen om het Coronavirus in te dammen lijken te werken. Dit komt omdat héél véél mensen zich aan de afspraken houden. Bijvoorbeeld minimaal 1,5 meter afstand houden (je weet wel van dat liedje van Ali B. ANDERHALF). Maar we moeten dit wel volhouden. We zien soms helaas ook nog groepjes jongeren die zich niet aan de afspraken houden. We snappen ook dat dit heel lastig is. Het is mooi weer, je zit de hele dag thuis en je mist je vrienden. Probeer je ondanks dat toch aan de afspraken te houden. Zorg dat je niet met een hele groep gaat chillen. Spreek met één vriend(in) af en houdt afstand. We hebben elkaar nodig! En als we ons allemaal aan de maatregelen houden krijgen we weer sneller onze vrijheid terug en dat zou toch mooi zijn!

Wil je reageren op ons bericht of heb je misschien een vraag? Stuur die vraag dan naar het Insta account van politie Katwijk. Als je een wijkagent volgt kun je hem of haar natuurlijk ook een bericht sturen!

Een veilige groet van de wijkagenten van de gemeente Katwijk

Tot slot
Ik wens jullie een mooi weekend en alle dagen gezond weer op.

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


06-04-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Vandaag is het nieuwe rooster van start gegaan. We hopen dat het goed ging vandaag! Dit rooster geldt voor de niet-examenklassen in principe voor de komende 3 weken.

Afgelopen weekend was de temperatuur buiten fantastisch. Kon je hier ook een beetje van genieten? Ben je vanmiddag ook nog buiten geweest om bijvoorbeeld te sporten nu het mooi weer is? Als we voldoende afstand houden kan dat best. Vergeet niet op Instagram de challenge van LO te bekijken én vooral uit te voeren. Draagt allemaal bij aan een goede gezondheid.

Verder heb ik geen berichten voor jullie vandaag. Morgen wil ik het groen@work bericht overslaan. Als er verder geen berichtgeving is, dan stuur ik jullie woensdag nog een bericht voor het weekend.

Fijne avond en ook voor de komende dagen: gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


03-04-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Vandaag hebben we de eerste 3 weken thuis werken afgesloten. Maandag zal het nieuwe rooster starten. Kijk goed in Zermelo hoe dat er voor jou uitziet en in SOM vind je je opdrachten.

Van een collega hoorde ik vandaag dat hij een aantal leerlingen moeilijk online krijgt. Na mijn bericht van gisteren waren er ineens veel leerlingen ingelogd: dat is natuurlijk goed nieuws! Zorg er ook wel voor dat je de opdrachten maakt en (op tijd) inlevert. Alleen online zijn is namelijk niet voldoende. Ik vertrouw erop dat jullie met het nieuwe rooster de komende weken nog goed doorkomen. Als dat nou niet lukt, om welke reden dan ook, zoek dan contact met je mentor of stuur een mail aan mevrouw Zandbergen: s.zandbergen@andreascollege.nl

Voor de examenleerlingen is nauwkeurig in kaart gebracht welke onderdelen zij nog moeten afsluiten en we hebben in beeld welke herkansingsmogelijkheden er zijn. Alle examenleerlingen hebben vandaag hierover bericht gekregen Het is nu nog wachten op de slaag-zakregeling. We verwachten dat deze in de loop van volgende week bekend wordt gemaakt.

Komend weekend kunnen we mooi weer verwachten. Ik hoop dat je er van kunt genieten op de één of andere manier.

Fijn weekend en maandag weer gezond groen@work-online.

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


02-04-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Vandaag 2 april. Jullie en ook wij werken er hard aan dat jullie door kunnen naar het volgende schooljaar. Nu je geen toetsen maakt, kun je geen cijfers (op)halen. Maar wij brengen wel je ontwikkeling in kaart, alleen op een andere manier. Zoals je hebt gemerkt, hebben we hebben de cijfers nu ook even afgesloten, daar kun je niet meer in. Hoeft ook niet.

Want we kijken naar andere dingen zoals :

 • Je bent ingelogd;
 • Je maakt je werk;
 • Je levert op tijd je opdrachten in;
 • Je werk ziet er goed uit.

Als je goed meedoet, goed werkt, laat je goed zien wat je kunt en of je mee kunt naar het volgende leerjaar. Ik begrijp dat het best spannend is, omdat je nu niet zelf met cijfers je vorderingen kunt zien. Maar ik kan je zeggen, dat al je docenten het beste met je voor hebben. Laten we hopen dat we na de meivakantie weer naar school kunnen.

ICT mededeling
Er zijn de laatste dagen meerdere berichten verschenen over de videobel app Zoom. Deze is niet veilig en in strijd met de AVG richtlijnen om te gebruiken, als Zoom als programma is gedownload op een laptop, pc of iPad. Zie ook bijgevoegde link voor meer achtergrondinformatie hierover.  Als je Zoom toch wilt gebruiken, gebruik dan alleen de webbrowser versie hiervan, maar download het programma niet. https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5076876/zoom-windows-app-lekt-wachtwoord-onveilig

Vandaag heb ik verder geen andere mededelingen voor jullie:

fijne avond en morgen gezond weer op!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


01-04-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Gisteren heeft de premier gemeld dat alle afspraken in ieder geval tot aan de meivakantie gehandhaafd worden. Dit betekent dat we tot aan de meivakantie op afstand blijven lesgeven.

Winnaar!

Er is ook goed nieuws! We hebben een winnaar voor een nieuwe naam voor LOA. Dat is geworden: Groen@work. De winnaar krijgt van ons bericht en wint een iPad-toetsenbord of een wireless headphone.
Iedereen bedankt voor het meedoen!

Tenslotte een bericht voor de eindexamenleerlingen:

We zijn druk bezig met de PTA’s en te bekijken hoe we kunnen toetsen en herkansen. We verwachten begin volgende week hierover te communiceren. Voor nu geldt: blijf aan het werk! Doen wij ook.

Prettige avond en morgen gezond weer op.

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


31-03-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Vanmorgen kreeg ik van mijn collega een correctie op de informatie van gisteren: we starten om 8.25 uur en niet om half negen. Dus bij deze! Ik ben blij te horen dat de meeste leerlingen zo goed meewerken. Dat zorgt ervoor dat we allemaal zoveel mogelijk bijblijven en zo min mogelijk missen. Dan vraag ik nu aan jou: geldt dit ook voor jou? Volg jij ook de lessen? Lever je je werk op tijd in? Als het niet lukt: hulp zoeken hoor! Niet alles voor je uitschuiven.

In de bijlage hebben we ‘Eerste hulp bij thuisonderwijs’ gevoegd, voor jou en misschien ook voor je ouders. Kijk maar of je er iets mee kunt.

Vandaag heb ik alle nieuwe namen voor ‘leren op afstand’ die jullie hebben geopperd naar de MR gestuurd. Daar zit ook de voorzitter van de leerlingenraad in en zij gaan de beste naam uitkiezen. Ik heb nog geen antwoord van hen ontvangen. Hieronder staan al jullie inzendingen. Jullie zijn zeer creatief geweest:

 • digitale chill-lessen
 • Iso-leren
 • Sms’end lessen
 • Verbonden leren
 • Teamswork
 • HOT learning ( hot staat voor happy online together)
 • digitale school
 • Corona college
 • thuis leren
 • Vibing in corona times
 • Ik heb een leuke naam bedacht voor ‘leren op afstand’, namelijk ‘surfing’. Je surft golven aan informatie naar elkaar toe (tussen de leerlingen en leraren) en ik vind het ook lekker zomers klinken. Het past ook nog eens bij Katwijk, want wij hebben een strand.
 • Bouw bruggen met leren!
 • Het Leerperron ( op een perron gebeurt van alles en je kan in wezen alle kanten op, weg even kwijt raken, weer terugvinden etc zo ook nu met het leerproces)
 • quarant leren!! nog beter….. of beter binnen bereik met quarant leren
 • MEC (M: moderne, E: educatieve, C: connectie > Waarom de MEC? Dan denk je meteen aan de mac Donalds en je onthoudt zo’n afkorting dan makkelijk. Bijvoorbeeld ‘de MEC’, of ff lekker ’ MEC-cen’. Ik hoop dat jullie hem goed vinden.
 • Thuis lessen
 • Digitaal verbindend leren
 • The green conection
 • Groen@work
 • Chill= Corona home internet learning lessons
 • Hot= home online teaching
 • Pieter Groen: Project Zero Dawn > omdat er in de tijd van corona waarschijnlijk geen keer meer komt dat we ‘s ochtends naar school moeten (zero dawn = geen zonsopgang)
 • Nummer 1 is ‘ONS school’ het staat voor Online Nieuwe Studie.
 • Nummer 2 is ‘ONZE school’ Online Nieuwe Zelf Educatie.

En? Wie zou jij kiezen? Hier hoef je geen antwoord op te geven hoor: deze vraag ligt nu bij de MR. Ik hoop dat ik morgen kan doorgeven wie er heeft gewonnen.

Morgen kan ik ook meer vertellen over hoe lang de school nog dicht blijft. Officieel weten we nog niets maar er is al uitgelekt dat we er vanuit moeten gaan dat de scholen volgende week nog niet open gaan. Morgen dus meer hierover. Voor nu: wens ik jullie weer een fijne avond en gezond weer op.

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


30-03-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Voor het weekend heb ik jullie geïnformeerd over een nieuw rooster per 6 april (voor de niet-examenklassen). Momenteel is de roostermaker hard aan het werk om het rooster aan te passen. Ik heb ook wel een paar vragen gekregen over dit rooster: waarom maken we een verkort rooster?

We hebben hier verschillende redenen voor:

 • Sommige vakken kun je thuis moeilijker of niet doen: bijvoorbeeld drama, persoonsvorming. LO kan je doen volgens rooster, maar kan je ook ’s middags doen: daar zijn geen contactmomenten met de leraren voor. We halen deze vakken uit het rooster.
 • Voor zowel de leerlingen als de collega’s is 6 tot 8 lesuren op een dag arbeidsintensief als je dit allemaal achter je computer doet. Toen we startten, zouden we 3 weken digitaal lessen verzorgen, tot 6 april. Nu we weten dat dit langer gaat duren wordt dit mogelijk moeilijker vol te houden.
 • In gezinnen met meer kinderen moet er soms ook om beurten gewerkt worden met bijvoorbeeld laptops.
 • Collega’s zijn ook thuis met hun gezin: ook hier vraagt dit om veel organisatie.

Voor collega’s is het tijdrovend om de lessen te maken, te overleggen met anderen. Ook hier moeten we wat meer tijd voor maken.

We hebben ervoor gekozen om een aantal vakken weg te strepen en de lessen in de ochtend te zetten. Uit onderzoek weten we dat de meeste mensen in de ochtend het meest productief zijn. En natuurlijk weten we ook dat pubers beter iets later kunnen beginnen, maar we willen toch proberen het dagritme vast te houden: dus om 8.30 uur starten, de eerste 4 uur les, dan een lunchpauze. Als we vervolgens na het 6e lesuur geen les meer geven, heb je voldoende tijd om nog wat werk af te maken, maar vooral ook om te bewegen. Je fietst niet meer naar school, je hoeft niet meer door de school te lopen. Misschien kom je bijna niet meer buiten? Dus bekijk iedere dag de work-out van LO en zorg dat je iedere dag in beweging blijft. Dat kun je zeker doen na de lessen die je hebt gevolgd.

Ik ben erg trots op jullie en jullie docenten. Ik zie zoveel moois voorbij komen en ik wil de omstandigheden zo creëren dat we dit ook met elkaar kunnen volhouden.

Voor de examenklasssen geen ander rooster maar hier de link naar een lied speciaal gemaakt door een examenleerling voor de examenleerlingen

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


27-03-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Gisteren heb ik al een aantal leuke reacties gekregen op onze prijsvraag om een andere naam te verzinnen voor leren op afstand: dank jullie wel! Ook wil ik de ouders danken die ons vriendelijke woorden sturen: ik geef ze allemaal door aan de collega’s.

Vandaag werd mij ook gevraagd hoe het zit met vakanties en toetsweken: eerlijk, ik weet het allemaal nog niet. Ik verwacht dat alle vakanties gewoon blijven staan. Verder houd ik jullie op de hoogte van alles wat we van de minister horen.

We hebben vandaag gekeken naar al jullie lessen en we gaan volgende week aan de slag met een nieuw rooster. Dit rooster moet helemaal opnieuw gemaakt worden. Het is de bedoeling dat jullie dan vanaf 6 april een verkort rooster volgen en ook een uur lunchpauze krijgen. Eerder gaat ons niet lukken: we hebben een grote school en het is gewoon veel werk om zo’n rooster te maken. Ook dit is weer allemaal onder voorbehoud, want ik weet niet wanneer de school weer open mag.

Van een ouder kreeg ik de vraag wat de leerlingen voor gym kunnen doen. Meneer Van den Eshof heeft een bericht voor jullie:

Beste leerlingen, we vinden het enorm jammer dat we jullie op dit moment geen gymlessen kunnen geven. We hebben wel ons best gedaan om te zorgen dat jullie thuis ook fit kunnen blijven. Elke dag komt er rond 15.00 uur een leuke challenge op instagram waaraan je mee kunt doen en ook wordt er elke dag een bestaande workout geplaatst op de website onder het blokje #fitmetpg. Deze kun je natuurlijk doen op de momenten dat er l.o. op het rooster staat, maar ook op andere tijdstippen. Er staan inmiddels 8 leuke workouts op de site en er komt er dus elke dag weer 1 bij. Kies een workout uit die je leuk vindt om te doen en houd jezelf fit! Succes en we hopen jullie snel weer in het echt lichamelijke opvoeding te kunnen geven!

Voor nu wens ik jullie allemaal een heel gezond en fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


26-03-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Gisteren heb ik van verschillende leerlingen en ouders reacties ontvangen op de vragen die ik heb gesteld. We hebben niet iedereen afzonderlijk geantwoord, maar we gaan wel met een aantal zaken aan de slag, zoals:

 • Is het mogelijk een langere lunchpauze in te lassen? Of
 • Opdrachten kosten meer tijd dan de docent heeft aangegeven: weten jullie dit?

We gaan kijken naar het rooster: morgen verwacht ik hier meer informatie over te kunnen geven. Verder adviseer ik je jouw docenten te informeren over de tijd die je in een opdracht steekt, als die heel anders is dan de docent heeft ingeschat.

Een brugklas leerling gaf aan dat het werken op zich goed gaat, maar dat hij soms in de war raakt. Als je dat herkent, wil ik je de volgende tip geven:

Als het onduidelijk is wat je moet doen, schrijf je vragen dan op en stel deze aan je vakdocent of je mentor. Het is zonde van je tijd en energie als het echt niet lukt om bepaald werk te doen. Dus bewaar dan een vraag en ga eerst iets anders doen.

Toen we begonnen met de lessen op afstand, zou dit drie weken duren. Hoe lang deze situatie nog gaat duren weten we niet. We zullen daarom steeds kijken hoe we aanpassingen kunnen doen, om zowel voor jou (en je familie) als ook voor je docenten de werk- en leeromgeving zo goed mogelijk te houden.

En omdat het nog wel even gaat duren zou ik graag de benaming van ‘Leren op afstand’ willen wijzigen in een meer positieve benaming.
We zien dat er goed gewerkt wordt en daar zijn we trots op. En ook al is er afstand, de verbinding tussen ons allen voelt sterker dan voorheen.

Daarom willen we een prijsvraag uitzetten onder de leerlingen voor een positievere naam dan ‘leren op afstand’? De winnaars worden gekozen door een panel (bijvoorbeeld de leerlingenraad en MR, ga ik aan ze vragen) en we zorgen voor een leuke prijs. Weet je een leuke naam? Stuur je oplossing met een reply.

Soms wil je even met iemand anders praten:

Om verschillende redenen kan het zo zijn dat het momenteel even wat minder goed met je gaat. Voor ouders en jongeren kan het momenteel een stressvolle periode zijn en daar is niets vreemds aan. Mocht je ergens tegenaan lopen, loopt het thuis bijvoorbeeld niet zo lekker of zit je niet goed in je vel, weet dan dat je dit aan kunt geven bij je mentor. Gaan jij en/of je ouder(s) liever in gesprek met een vertrouwenspersoon, zoek dan via de chatfunctie in Teams contact met mw. Zandbergen of stuur een mail naar s.zandbergen@andreascollege.nl. Met elkaar kunnen we dan kijken of je mogelijk ondersteund kan worden vanuit school of zoeken we samen naar een passende vorm van hulp.

Succes weer morgen! Bijna weekend 😊

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


25-03-2020 | Bericht voor alle leerlingen

Beste leerling,

Hoe gaat het met je? Lukt het je om alles bij te houden?

Ik krijg mooie berichten en soms ook zorgelijke berichten: want dit vraagt natuurlijk best veel van jullie! Steeds maar weer alleen achter je beeldscherm aan het werk en het einde is voorlopig nog niet in zicht.

Hoe kunnen we dit voor jullie beter inrichten? Heb je een goed idee, deel dit met je mentor!

Voor een aantal eindexamenleerlingen beginnen morgen de mondelingen: ik wil je heel veel succes wensen. Lees goed de instructies, dan komt het vast allemaal goed.

Gisteren heb ik al aangegeven dat de mondelingen Nederlands 5 havo niet komende donderdag zijn: deze zijn verplaatst en als het goed is, hebben de leerlingen de instructies inmiddels ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, neem dan contact op met je docent Nederlands.

We zijn verder nog druk bezig met de organisatie van de schoolexamens: wanneer, hoe en wat laten we jullie nog op tijd weten. Doordat de minister de CE’s niet door laat gaan en we op 6 april horen hoe de scholen verder mogen gaan, willen we de communicatie over de schoolexamens voorlopig nog uitstellen. Blijf netjes je werk bijhouden. Zodra we meer weten gaan we zorgvuldig communiceren. We weten zeker dat het goed komt: dus doe je dagelijkse werk en heb vertrouwen.

Ook voor de leerlingen van de andere leerjaren geldt: zorg dat je je werk blijft bijhouden. We weten niet hoe we dit schooljaar zullen afsluiten. We weten wel dat het bijhouden van je werk ervoor zorgt dat je de aansluiting met volgend schooljaar zoveel mogelijk houdt.

Kun je onverhoopt niet meedoen met bepaalde lessen, geef dit dan door aan je mentor en/of vakdocent! Ziekmelden kan deze week nog via het algemene telefoonnummer 071 409 10 79 of je ouders vragen een mail te sturen aan LUO@pietergroen.nl o.v.v ziekmelding leerlingnaam, klas.

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


24-03-2020 | Bericht voor leerlingen en ouders

Beste leerling,

Vanmorgen heeft minister Slob de volgende besluiten meegedeeld voor de eindexamenleerlingen:

 • CE gaat niet door.
 • Afronding SE is leidend tot diploma.
 • We krijgen voor het SE meer tijd en ruimte, tot begin juni.
 • Er komt nog een uniforme zak-slaagregeling dwz beroep en herkansing wordt nog gecommuniceerd.
 • Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan het werk blijven.
 • We moeten leerlingen begeleiden naar een goede overstap naar de vervolgopleiding.

Voor de examenleerlingen betekent dit dat we op een later tijdstip nog communiceren hoe we SE’s gaan afnemen en wanneer. De mondelingen blijven staan, behalve de mondelingen voor Nederlands 5 havo: kijk in SOM en/of in teams voor de wijzigingen.

Verder wil ik je vragen rustig te blijven. We houden je echt goed op de hoogte en we doen er alles aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Houd je werk bij en blijf goed onze berichtgeving volgen.

Verder wil ik nog een keer benadrukken dat ik trots op jullie ben. En natuurlijk ook op jullie docenten! Wat gebeurt er veel op een dag.

Ook voor niet-examenleerlingen:

Zorg dat je je schoolwerk bijhoudt. Het ziet er nu naar uit dat deze situatie langer gaat duren. Loop je vast of vind je het moeilijk je werk te doen: stuur je mentor een bericht zodat deze contact met je kan opnemen. Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


23-03-2020 | Update mail naar leerlingen

Beste leerling,

De berichten die ons via de media bereiken blijven ons waarschuwen voor samenscholing. Vanmorgen hebben we besloten de schoolexamens voor de schriftelijke eindexamenkandidaten nog langer uit te stellen. Wij zijn een grote school en we durven het toch niet aan zoveel mensen in school te laten samen komen. Per dag nemen we besluiten. En dat is best lastig. Gezondheid van jullie, jullie gezinsleden en onze collega’s gaat natuurlijk voor. Ik weet dat sommige scholen toch het schoolexamen vandaag van start hebben laten gaan. Wij hebben nu anders besloten en we houden jullie op de hoogte.

Ik hoop dat het iedereen lukt om het werk goed bij te houden. Als je problemen ondervindt omdat je thuis bijvoorbeeld geen (goede) laptop of ander device hebt, neem dan contact op met je mentor.

In de mail van vrijdag heb ik een verkeerd telefoonnummer opgenomen voor ziekmeldingen. Het juiste nummer is: 071 4091079

Er zijn verschillende initiatieven om kaartjes te maken voor ouderen in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. Ook onze zwaaiopa mist jullie gang naar school in de morgen.

Mevrouw Stokkermans vraagt om kaartjes te maken die wij kunnen versturen. Leuk als jullie dit ook willen doen! We laten jullie later in de week weten hoe we ze gaan verzamelen.

Ik wens jullie een goed thuiswerkweek toe!


23-03-2020 | Update mail naar eindexamenkandidaten

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de eindexamenklassen,

Ik ben van mening dat de oproepen van de medewerkers van de ziekenhuizen niet moeten worden genegeerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom heb ik vandaag het besluit genomen dat ik, de schriftelijke schoolexamens en praktische opdrachten die op school moeten plaatsvinden, uitstel tot minimaal 14 april 2020. Dit i.v.m. de veiligheid van onze leerlingen en de medewerkers op onze scholen.

Let op: alle mondelinge schoolexamens die wij op afstand afnemen, zullen wel doorgaan.

Samen met de directeur(en) en de voorzitter van de examencommissie heb ik uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om verschillende toetsen op een andere manier af te nemen. Jullie kunnen erop vertrouwen dat wij onze eindexamenleerlingen alle kansen zullen bieden die bij de wet mogelijk zijn. Vrijdag 27 maart 2020 wordt het exacte toetsrooster door de directeur aan alle eindexamenleerlingen toegestuurd.

Aan alle eindexamenleerlingen wil ik het volgende zeggen: blijf aan het werk, hoe moeilijk dat misschien nu ook is. Zoek contact met je mentor als je niet weet hoe je verder moet werken, houd moed!

We stellen alles in staat om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat jullie straks je diploma in ontvangst kunnen nemen.


20-03-2020 | Mail aan alle leerlingen van directeur Marion Prent

Beste leerling,

Heb je al weer zin om naar school te gaan om je klasgenoten en je vrienden te ontmoeten? Voor ons blijft het nog heel onwerkelijk en we missen jullie.  Anderzijds is het ook een hele mooie ontwikkeling die we met elkaar doormaken. We zijn trots op onze collega’s en op jullie en zien mooie leerprocessen. Natuurlijk zijn we nog met elkaar aan het leren en we hopen dat je met je mentor deelt wat er goed gaat en wat nog kan verbeteren. Daarom hebben we de mentoren gevraagd de mentorles volgende week in te zetten. Zorg dus dat je ook die les aanwezig bent om informatie te delen en vragen te stellen.

Volgende week starten de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen. Dit betekent dat sommige docenten minder goed bereikbaar zullen zijn. We vragen je begrip hiervoor. Soms zul je moeten wachten op antwoord van je vragen.

Vanaf maandag gaan we ook starten met de presentieregistratie. Een aantal docenten doet dit al, maar nu gaan we alles weer volgens de officiële weg noteren. Ook je ouders kunnen dan zien of je aanwezig was in de les.

Dat betekent dat we ook alle ziekmeldingen weer zullen registreren. Kun je door ziekte niet je schoolwerk doen of online zijn? Meld je op de gebruikelijke wijze ziek. Vraag je ouders tussen 8.00 en 10.00 uur te bellen naar school 071 4091099 of een mail te sturen naar luo@pietergroen.nl onder vermelding van “ziekmelding” en naam leerling en klas.

Ik wens je een fijn weekend en zorg goed voor jezelf en elkaar.

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur

 


20-03-2020 | Mail aan eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van directeur Marion Prent

Beste examenkandidaten, beste ouders/verzorgers,

In deze brief staat alle informatie over de praktische zaken rondom de inrichting van het schoolexamen. Lees de brief goed, voorafgaand aan ieder soort examen.

Minister Slob heeft besloten dat de scholen de schoolexamens mogen afnemen. Wij hebben de afgelopen dagen gebruikt om dit te organiseren. Dit betekent wel dat we strakke afspraken met elkaar moeten maken om besmetting van het Covid-19 virus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als je ziek bent of verkouden of behoor je tot de risicogroep, houd je dan aan de richtlijnen van het RIVM en kom niet naar school. Meld je op de gebruikelijke wijze ziek. Vraag je ouders tussen 8.00 en 10.00 uur te bellen naar school 071 4091099.

Ziekmeldingen op andere tijdstippen graag van ouders een mail aan info@pietergroen.nl onder vermelding van “ziekmelding” en naam leerling en klas.

Van maandag 6 t/m donderdag 9 april is er gelegenheid de gemiste schoolexamens in te halen.

Op Pieter Groen start de toetsweek voor de eindexamenleerlingen een week later dan gepland: donderdag 26 maart volgens het rooster in Zermelo. Het toetsweekrooster is gebaseerd op het eerdere rooster. Dat betekent dat de volgorde van de toetsen nagenoeg hetzelfde is, met uitzondering van de toets Nederlands van de leerlingen 6 vwo. Deze vindt op woensdag 25 maart plaats. Vanaf dinsdagmiddag 24 maart staan de juiste tijden en lokalen in het toetsrooster voor volgende week. Controleer dit goed!

Hieronder lees je looproutes per afdeling. Houd je aan de looproutes. School niet samen in de gang. We zetten alle deuren open en maken vooraf en tussentijds alle oppervlakten schoon die jullie moeten aanraken en waaraan jullie werken.

Looproute Mavo

 • Parkeer je fiets in de fietsenstalling Noord.
 • Gebruik ingang Noord.
 • Hang je jas en tas aan de kapstok Noord.
 • Het is niet toegestaan je locker te gebruiken.
 • Ga direct naar je lokaal, deze zijn overwegend ook in de Noord.

Looproute Havo

 • Parkeer je fiets in de oude fietsenstalling Zuid.
 • Gebruik ingang Zuid.
 • Hang je jas en tas aan de kapstok Zuid.
 • Het is niet toegestaan je locker te gebruiken.
 • Ga direct naar je lokaal, deze zijn overwegend ook in de Zuid in de benedengang.

Looproute Vwo

 • Parkeer je fiets in de nieuwe fietsenstalling Zuid.
 • Gebruik ingang Zuid.
 • Hang je jas en tas aan de kapstok Zuid.
 • Het is niet toegestaan je locker te gebruiken.
 • Ga direct naar je lokaal, deze zijn overwegend ook in de Zuid in de bovengang.
 • Gebruik de trap meteen links van de ingang en loop niet door de benedengang.

Afname schriftelijke toetsen

 • Per lokaal zitten maximaal 12 leerlingen.
 • In Zermelo staat per leerling in welk lokaal je je toets maakt.
 • Je kan niet bij je locker. Mobiele telefoon en horloge zijn niet toegestaan in het lokaal: bedenk dus dat je deze thuislaat of in je jas/tas moet laten.
 • We zetten extra docenten in om te surveilleren. Dit kunnen collega’s zijn van onze andere locaties; je kunt een docent treffen die je niet kent.
 • Je bent maximaal 15 minuten voor aanvang van het schoolexamen welkom op school en dus ook in het lokaal.
 • Na afloop van je schoolexamen verlaat je direct het schoolterrein.
 • Tenzij anders benoemd, gelden verder de afspraken voor schoolexamens welke te vinden zijn in het PTA.

Afname praktijktoetsen

 • Per lokaal zitten maximaal 6 leerlingen.
 • Je kan niet bij je locker. Mobiele telefoon en horloge zijn niet toegestaan in het lokaal: bedenk dus dat je deze thuislaat of in je jas/tas moet laten.
 • De toets wordt individueel afgenomen om de 1,5 m afstand te waarborgen.
 • Let op het aangepaste rooster in Zermelo en de informatie van je docent.
 • We zetten extra docenten in om te surveilleren. Dit kunnen collega’s zijn van onze andere locaties; je kan een docent treffen die je niet kent.
 • Je bent maximaal 15 minuten voor aanvang van het schoolexamen welkom op school en dus ook in het lokaal.
 • Na afloop van je schoolexamen verlaat je direct het schoolterrein.
 • Tenzij anders benoemd, gelden verder de afspraken voor schoolexamens welke te vinden zijn in het PTA.

Afname mondelingen

 • De mondelingen worden digitaal afgenomen.
 • Zorg dat je Teams (Office 365) hebt geïnstalleerd op een digitaal device (computer, iPad, mobiele telefoon of laptop). Een laptop heeft de voorkeur.
 • Zorg dat je op tijd in een ruimte zit waar je tijdens het hele mondeling niet gestoord wordt.
 • In deze ruimte zijn geen andere personen aanwezig, zodat je rustig en alleen het mondeling kan doen.
 • Zorg dat je uitsluitend de toegestane materialen voor je hebt. Per vak word je nog geïnformeerd welke deze zijn.
 • Je docent start een videogesprek in Teams (Office 365).
 • Het gesprek wordt door je docent opgenomen in Teams. Je maakt zelf geen beeld- en/of geluidsopnames. Op deze wijze respecteer je de privacy van onze docenten en voorkom je fraude.
 • Je krijgt aan het begin van het gesprek instructies om een rondje te maken met de camera, zodat er controle is op de aanwezige materialen.
 • De docent geeft aan welke afstand je tot de camera moet houden.
 • Het is prettig dat je oortjes in doet zodat je goed kunt horen wat er gevraagd wordt.
 • Mocht het inbellen niet lukken, stuur dan onmiddellijk een e-mail naar je docent om een nieuwe afspraak te maken.
 • Wanneer het voor jou niet mogelijk is om thuis je mondeling te kunnen doen onder deze voorwaarden, meld je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van je mondeling. Stuur dan een mail aan info@pietergroen.nlonder vermelding van “mondeling” en noteer je naam, leerlingnummer, docent en vak.

Hygiëne

 • Iedereen volgt het voorschrift van het RIVM, waaronder de 1.5 meter afstand van elkaar.
 • De toiletten zijn uitsluitend geopend in de gang waar je toetsen worden afgenomen.
 • Er staat desinfecterende gel voor de klapdeuren van iedere gang.

Tot slot

Per afdeling ontvang je specifieke informatie over de consequenties voor het PTA.

We vinden het heel belangrijk dat we de veiligheid van leerlingen en medewerkers in acht nemen.

We behouden ons het recht voor om leerlingen per direct naar huis te sturen die zich niet aan de aanwijzingen houden die in deze brief genoemd worden of zich niet houden aan aanwijzingen die ter plekke door de medewerkers worden gedaan.

Het is een strenge brief geworden. Ik verwacht dat iedereen begrijpt waarom wij nog strenger dan normaal sturen op de uitvoering van het schoolexamen. Dit doen we vanuit zorg voor alle leerlingen en personeel die aanwezig zijn in de school. Ik verwacht dat iedereen respectvol met de regels omgaat zodat we dit met elkaar veilig tot een geslaagde afsluiting kunnen brengen. Alle examenleerlingen wens ik veel succes! Ik vertrouw op een ieders inzet om dit tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Marion Prent,
Directeur


19-03-2020 | Mail voor (eindexamen)leerling van directeur Marion Prent

Voor de eindexamenleerlingen 4mavo, 5havo en 6vwo

Zoals je inmiddels vernomen hebt, gaan de schoolexamens voor de eindexamenkandidaten door. Dat betekent dat donderdag 26 maart de toetsweek van start gaat. De volgorde van de toetsen blijft in tact, dus de toetsen die je vandaag gehad zou hebben, staan nu op donderdag 26 maart gepland. De toetsen van vrijdag 20 maart gaan naar de 27e en zo verder.

In verband met de benodigde maatregelen rondom hygiëne is de toets Nederlands 6vwo een uitzondering; deze wordt gepland op woensdag 25 maart.

Het rooster van de mondelingen blijft ook zo veel als mogelijk in tact, maar wees alert op wijzigingen.

Je hoeft nu niet je mentor allerlei vragen te stellen want morgen ontvang je gedetailleerdere informatie.

Voor de overige leerlingen

 • Voor jullie is er geen toetsweek. De SE’s van alle niet-eindexamenkandidaten zijn uitgesteld.
 • Als je met je docent in gesprek bent via teams, helpt het om oortjes in te doen als het geluid minder goed is dan je zou willen.

Van de politie hebben wij een vraag gekregen. De politie in Katwijk heeft een oproep gedaan aan alle ouders omdat grote groepen jongeren, met name ‘s avonds, rondhangen in de speeltuinen. We weten niet of jij hier bij hoort, maar ik wil jullie vragen om samenscholing te vermijden.


18-03-2020 | Mail aan examenleerlingen

Vanuit het ministerie is bericht gekomen dat de SE’s en CE”s door mogen gaan mits de scholen alle adviezen van het RIVM in acht nemen. De informatie die we ontvangen hebben, is nog incompleet. Zodra we meer informatie hebben, kunnen we een plan maken en jullie informeren. Voor het weekend ontvangen jullie een bericht met de vorderingen die we tot dan gemaakt hebben. Het SE begint dus NIET aanstaande donderdag.

Heb vertrouwen: we gaan er alles aan doen om alles zo goed mogelijk voor jou te regelen.


17-03-2020 | Update inzake de examens

Op de website van NOS staat een nieuw bericht ‘Schoolexamens gaan door, later besluit over centrale eindexamens‘. Wij hebben hierover nog geen officiële bevestiging ontvangen. Welke consequenties dit voor onze eindexamenleerlingen heeft, is ons op dit moment nog niet bekend. Zodra wij hier meer informatie ontvangen, zullen wij eerst in gesprek gaan met de examencommissie om te bekijken hoe we dit eruit gaat zien. Wij vragen uw geduld en begrip hiervoor zodat wij u ook de juiste informatie kunnen geven.


16-03-2020 | Update inzake de examens

Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.

Andere veelgestelde vragen over Corona en het voortgezet onderwijs, vind u hier


15-03-2020 | Update inzake sluiting van de school 

Vandaag is bekendgemaakt dat de overheid ons verplicht stelt de schooldeuren vanaf morgen te sluiten tot maandag 6 april 2020. Dit geldt uiteraard ook voor onze scholen.

Wat betekent dit voor uw kind(eren)? De scholen gaan dicht, maar het onderwijs gaat vanaf dinsdag 17 maart 2020 door. Komende maandag gebruiken wij om samen met medewerkers het onderwijs op afstand te organiseren. We vragen u nadrukkelijk uw kind te motiveren om te doen wat door school van ze wordt gevraagd. De verwachting is dat wij u hier maandag 16 maart 2020 na 17.00 uur verder over kunnen informeren.

De minister geeft hoge prioriteit aan eindexamenkandidaten. De consequenties voor examenkandidaten zijn vooralsnog niet bekend. Komende week volgt hierover nadere informatie.

Bent u werkzaam in de zorg of in andere vitale beroepen en komt uw kind daarom toch naar school, kunt u mailen naar info@pietergroen.nl (vermeld in het onderwerp van de mail ‘vitale beroepen’ en de naam en de klas van uw kind).

We houden u regelmatig op de hoogte en plaatsen updates op onze websites. Alleen voor dringende vragen kunt u contact opnemen met info@pietergroen.nl.

We rekenen erop dat u begrip heeft voor deze uitzonderlijk situatie en hopen uw kind(eren) snel weer op school te kunnen verwelkomen.


14-03-2020 | Update inzake meldingen, ontwikkelingen en vragen 

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken rondom de invloed van het coronavirus binnen onze school.

Meldingen coronavirus:
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Ontwikkelingen coronavirus:
De school volgt al het nieuws op de voet en heeft constant contact met instanties en elkaar over de laatste ontwikkelingen. Omdat de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen en de maatregelen vanuit de GGD, RIVM en overheid kunnen wijzigen zullen wij u zondagavond verder per mail en via de website informeren over de laatste stand van zaken voor de start van de komende schoolweek.

Vragen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s):
Wij krijgen onder andere via de e-mail veel vragen. Om iedereen antwoord te kunnen geven zullen wij dit weekend alle vragen bundelen en een lijst met veel gestelde vragen met antwoorden zondagavond op onze website plaatsen.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD (zie onderaan deze pagina).


13-03-2020 | Update inzake pauzes, tussenuren door uitval docenten en de sportdagen 

Er is vandaag een mail verstuurd naar alle ouders en leerlingen met de volgende informatie:

In dit bericht geven wij een update over de laatste stand van zaken.

Pauzebesluit:
We vragen leerlingen zo veel mogelijk naar buiten te gaan tijdens de pauzes. We zoeken ook naar oplossingen om leerlingen tijdens pauzes in school te spreiden.Leerlingen worden hier vandaag over geïnformeerd.

Tussenuren door uitval docenten:
Door de aangescherpte richtlijnen hebben wij meer uitval van docenten dan gisteren. Wij proberen de lessen die tussenuren teweeg brengen waar te nemen. Leerlingen blijven zoveel mogelijk werken in het lokaal waar zij volgens rooster les zouden krijgen. Het is niet de bedoeling tijdens tussenuren naar de aula te gaan.

Sportdagen tot 31 maart a.s. afgelast:
Dit betekent dat de klassen zoveel mogelijk les krijgen volgens rooster.

De school blijft, volgens de richtlijnen van het ministerie, nog steeds open. Lessen vinden zoveel mogelijk doorgang.

We houden jullie dagelijks op de hoogte via email en via deze website.

Tip: twijfelt u als ouder/verzorger of u uw kind naar school kan sturen? Volg het schema op deze pagina


12-03-2020 | Update inzake persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie die zojuist door onze premier Rutte is gegeven kunnen wij het volgende berichten. Volgens het RIVM en onze premier draagt het sluiten van scholen op dit moment niet bij aan het tegen gaan van de verspreiding van het virus.

Voor het voortgezet onderwijs is daarom besloten dat de scholen op dit moment open blijven. De adviezen van het RIVM blijven van kracht voor wat betreft het naar school gaan. Deze adviezen zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en de GGD (www.ggdhm.nl).

De aangescherpte landelijke maatregelen zijn: In het hele land moeten mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten of keelpijn en eventueel koorts thuis blijven.

Dit betekent dat onze school lessen blijft aanbieden volgens het reguliere rooster. Bijzondere activiteiten in en buiten de school zoals studiereizen, excursies en dergelijke worden geannuleerd. Voor morgen betekent dit, dat de afsluiting van het project ‘Jij de baas’ niet doorgaat. Ook in het weekend geplande grote sportevenementen waar leerlingen naartoe zouden gaan, zijn afgelast. Wij zijn genoodzaakt om ook de reizen naar Eastbourne en Cambridge te annuleren.

Antwoord op vragen over het virus in het algemeen staan op de websites van RIVM of de GGD.


04-03-2020 | update inzake nieuwe richtlijnen GGD

Wij hebben van de GGD een update ontvangen over de te hanteren richtlijnen coronavirus en school.  Wij houden ons aan deze richtlijnen en verzoeken u deze ook door te nemen en met uw kind te bespreken.


02-03-2020 | eerste update Coronavirus en het onderwijs

In de media lezen en horen wij veelvuldig over het Coronavirus. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid en hebben contact met de GGD en de gemeente.

Van de GGD hebben wij bijgaande brief ontvangen. Wij hanteren de adviezen van de GGD en vragen ook aan u uw kinderen hierover te informeren. Hier vindt u de veelgestelde vragen over Coronavirus en het onderwijs. Algemene informatie over het virus kunt u vinden op de website van de overheid: overheid.nl/coronavirus.