071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Zondag 15 maart 2020 is bekendgemaakt dat de overheid ons verplicht stelt de schooldeuren vanaf maandag 16 maart 2020 te sluiten tot maandag 6 april 2020. Dit geldt uiteraard ook voor onze school.

Voor de leerlingen van ouders die werken in de vitale beroepen verzorgen wij, op verzoek, wel opvang. Volg het schema hiernaast om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Bent u benieuwd of uw beroep ook tot de vitale beroepen behoord? Kijk dan hier