Diploma-uitreiking

Dit jaar zijn er 203 leerlingen geslaagd voor hun diploma op Pieter Groen en daar zijn wij uiteraard heel trots op. Vandaar dat we onze examenkandidaten ook dit jaar weer even in het zonnetje willen zetten.
We begonnen de ceremonie met een rondrit door Katwijk in een oude Engelse dubbeldekker. Na een uurtje rijden, kwamen de leerlingen op school aan alwaar hun familie en vrienden op hen stonden te wachten. Onder luid applaus betraden de leerlingen de rode loper. Met een Amerikaans geslaagdenhoedje op, mochten de leerlingen vooraan in de zaal plaatsnemen. Op het scherm verschenen omstebeurt van iedere leerling de foto’s van klas 1 en van het examenjaar naast elkaar. De mentor of de adjunct vertelde over iedere leerling een korte anekdote.
Eindelijk was het zover, het tekenen van de diploma’s. Een bijzonder moment!
Na het in ontvangst nemen van het diploma, mocht iedere leerling zijn of haar naam schrijven op de Wall of Fame die het hele volgende schooljaar in de aula blijft hangen.
Alle portretfoto’s van de avond (van degenen die toestemming hiervoor hebben gegeven) staan op Facebook.