071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Hier vindt u alle downloads overzichtelijk op een rij.

Schoolgids

Schoolgids 2022-2023


Regels over bevordering

Regels over Bevordering


Schoolplan

Schoolplan


Klachtenregeling

Klachtenregeling


Onderwijsbestuur

Goed Onderwijsbestuur VO


Verzekering

Voorwaarde doorlopende reisverzekeringen


Jaarverslag

Jaarverslag Stichting Andreas College 


Overzicht Schoolkosten 2021-2022

Absentiebriefje
Formulier m.b.t. bijzonder verlof


Nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief vindt u op het ouderportaal.
Presentatie ouderavond klas 1


Onderwijsondersteuning

Beleidsplan passende onderwijsondersteuning
Verzuimprotocol
Protocol medisch handelen
Alcoholprotocol


Aanmeldformulieren

Aanmeldformulier voor leerlingen uit groep 8 2023-2024

Aanmeldformulier voor zij-instromers kunt u opvragen bij de adjunct-directeur van de betreffende afdeling:
– dhr. J. Prigge, adjunct-directeur brugklassen: j.prigge@pietergroen.nl
– mw. Y. Wiggers, adjunct-directeur mavo: y.wiggers@pietergroen.nl
– dhr. H.J. Glasbergen, adjunct-directeur havo: h.glasbergen@pietergroen.nl
– dhr. F. van Helmond, adjunct-directeur vwo: f.vanhelmond@pietergroen.nl