071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Als je TTO doet, dan hoort dit onderdeel erbij. Het komt aan bod in lessen en projecten die je in het Engels vertrouwd maken met de wereld om je heen. Veel vraagstukken in de wereld van vandaag houden niet op bij de grenzen van ons land. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingen in Europa. Hoe verschillend is de houding en aanpak in verschillende Europese landen niet?

Waar gaat het in het kort om bij EIO? Je werkt stap voor stap aan je kennis, vaardig-heden en houding. Je ontwikkelt je langs een doorgaande leerlijn tot een goedgeïnformeerde Europese burger

→ die belangrijke kennis over Europa en de rest van de wereld kan verkrijgen, bewerken en beoordelen, en ernaar kan handelen
→ die naar behoren kan communiceren in het Engels en zich weet te redden in het dagelijks leven in het buitenland
→ die goed kan samenwerken met medeleerlingen uit andere landen aan een gemeenschappelijke taak, thema of project
→ die in staat is om buiten school in een werkomgeving te werken en te leren en ook in het buitenland van aanpakken weet

Dat is nogal wat, maar met TTO heb je een doel en EIO hoort daarbij. Je moet namelijk op deze onderdelen uit de voeten kunnen in de wereld van morgen.