071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

European School Heads Association

Wij zijn Django en Jay en wij maken al een tijdje filmpjes voor school over uiteenlopende dingen (van de zwaaiopa tot professor Green). In december zijn wij benadert voor een opdracht voor de European School Heads Association.

Op zondag 17 februari zullen wij vertrekken naar Hongarije om daar een video te maken over het No Bad Kid programma voor de European School Heads Association.

No Bad Kid zet zich in voor tieners die van school zijn gestuurd en helpt ze alsnog een diploma te behalen. Het schoolsysteem in Hongarije werkt anders dan hier in Nederland. Tot 2012 was het verplicht voor Hongaarse scholen om leerlingen onderwijs te bieden tot en met het schooljaar waarin ze volwassen werden. Eerst werd dit verlaagd tot een leeftijd van 16 jaar, dit houdt in dat na het einde van het schooljaar waarin je 16 bent geworden je van school gestuurd kon worden. Later werd dit weer veranderd en nu kunnen scholen leerlingen vanaf hun 16de verjaardag al van school af sturen.

Deze aanpassing in het systeem leidde tot veel meer ‘drop-outs’ dan met de oude regels. Het No Bad Kid project zorgt ervoor dat deze weggestuurde leerlingen hun opleiding toch kunnen voortzetten.

Wij zullen voor de European School Heads Association een video maken over dit project waarin we laten zien hoe het werkt en wat de resultaten zijn.