071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Hieronder staan de frequeuntly asked questions over tweetalig onderwijs (TTO) op Pieter Groen. Staat uw vraag er niet bij en wilt u meer informatie over TTOop Pieter Groen? Stuur dan een email naar Marian Lagraauw: m.lagraauw@pietergroen.nl

Frequently asked questions

Algemeen

Waar staan de letters TTOvoor?
Tweetalig Onderwijs

Wat is TTO?
Tto betekent dat een deel van de lessen in het Engels worden aangeboden, minimaal 50%. Tijdens deze vakken spreekt de docent uitsluitend Engels en al het lesmateriaal, de werkstukken en de toetsen zijn ook in het Engels.

Wanneer kun je TTO volgen?
Op Pieter Groen kun je TTO volgen als je in een havo/vwo of vwo-klas zit.

Kun je na de brugklas nog instromen in TOO?
Nee, dit is niet mogelijk. Het niveau van Engels na leerjaar 1 is aanzienlijk hoger waardoor instromen in een later leerjaar niet mogelijk is.

Wat is de meerwaarde van TTO?
In de huidige maatschappij wordt steeds meer Engels gesproken en gebruikt. De vervolgopleidingen op mbo, hbo en universitair niveau spelen hier al op in. Engels is op een aantal opleidingen de voertaal en (studie)materialen zijn steeds vaker in het Engels en internationaal georiënteerd. Tweetalig onderwijs is geen doel op zich, maar bereidt de leerling voor op de 21e eeuw.

Welke kosten brengt TTO met zich mee?
Per leerjaar en leerlaag is er een bijdrage die jaarlijks vastgesteld wordt in samenspraak met de ouderraad. Dit is nodig voor de studiematerialen, bijscholing van tto docenten, overige activiteiten en de buitenlandse studiereis. De bijdrage is niet compleet kostendekkend maar het verschil wordt door Pieter Groen bekostigd.

Hoe zit het met de Pieter Groen Academie en TTO? Kunnen de leerlingen beide volgen?
Ja, alle leerlingen, of zij nu Nederlands onderwijs of tweetalig onderwijs volgen, kiezen daarnaast een Pieter Groen Academie.

TTO tijdens de les

Welke lessen volgen de leerlingen in het Engels?
Minimaal 50% van de lessen volg je in het Engels. In de bijlage kunt u zien welke vakken er in welk leerjaar in het Engels worden aangeboden.

Krijgen de leerlingen eerst nog les in het Nederlands voor ze aan het Engels beginnen?
Nee, ze krijgen direct de TTO vakken in het Engels aangeboden. Natuurlijk mogen ze altijd vragen stellen als ze iets niet begrijpen, en wordt ondersteuning geboden als je dat nodig hebt. Juist door constant Engels te praten, lezen en spreken zijn ze snel gewend aan de Engelse taal.

Worden er ook Engelstalige schoolboeken gebruikt?
Ja, bij elk vak wordt goed gekeken naar een passende methode.

Heeft TTO geen invloed op het Nederlands van de leerlingen?
Nee, het Nederlands is en blijft de moedertaal. In de jaren dat TTO gegeven wordt (zowel bij ons op school als op andere scholen) zijn er geen (negatieve) gevolgen geconstateerd. Uit het onderzoek van Nuffic[1] blijkt dat de resultaten die TTO leerlingen behalen voor andere vakken, niet afwijken van het landelijk gemiddelde.

Starten met TTO

Welk beginniveau Engels moeten TTO leerlingen hebben?
Iedere leerling kan TTO volgen op Pieter Groen. Het niveau varieert bij beginners en dat is voor ons geen punt. Het is ontwikkeld voor leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben. Als leerlingen willen dan komt het altijd goed.

Testen jullie voorafgaand aan het TTO de aanleg voor Engels?
We testen de aanleg voor Engels niet; wel wegen we de motivatie van de leerling en het advies van de basisschool tijdens een intakegesprek mee.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor TTO?
Op het aanmeldformulier voor Pieter Groen kan aangegeven worden of de leerling de studie in het Nederlands of in het Engels (TTO) wil volgen. Vervolgens komt er een intakegesprek met de leerling.

Stel, ons kind krijgt het advies havo/vwo en komt in een havo/vwo klas terecht. Is TTO voor dit type klassen mogelijk? Of kun je met havo/vwo-advies in combinatie met een wens voor TTO  sowieso beter voor havo kiezen?
Alle leerlingen die in een havo/vwo of vwo klas komen kunnen kiezen voor TTO. Op Pieter Groen zijn er dus 5 typen brugklassen:

  1. vwo Nederlands
  2. vwo TTO
  3. havo/vwo TTO
  4. havo/vwo Nederlands
  5. mavo/havo Nederlands

Bij twijfel is er een overleg met de adjunct-directeur over definitieve plaatsing.

Hoe worden jullie docenten voorbereid en begeleid om TTO leerlingen les te geven?
Omdat wij tweetalig onderwijs zo belangrijk vinden, hebben onze docenten ook een speciaal opleidingstraject gevolgd voor het lesgeven in het Engels. Wij verbeteren de kwaliteit continue door het Engels niveau te onderhouden en we hebben wel native Engels sprekende docenten op Pieter Groen. En naast de lessen van onze docenten worden er ook gastlessen gegeven door gastdocenten uit andere landen.

Hoe waarborgt Pieter Groen de kwaliteit van TTO docenten?
Elke docent beschikt over, of is in opleiding voor, een certificaat dat nodig is om TTO lessen te geven

Afsluiten TTO

Welk diploma halen de TTO leerlingen?
Afhankelijk van het niveau waar de leerling examen in doet, wordt een passend examen afgenomen waar de leerling levenslang profijt van heeft.

Is TTO een apart schooltype met een apart eindexamen?
Nee, het is geen apart onderwijs. De onderwijsinspectie heeft bepaald dat het in Nederland verplicht is om het eindexamen in het Nederlands aan te bieden.

Wat gebeurt er als halverwege of aan het einde van de brugklas blijkt dat het TTO geen goede keuze blijkt te zijn?
TTO is een groeiproces waarin wij verwachten dat de leerling TTO tot het eind van de onderbouw doorloopt. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de adjunct-directeur de overweging worden gemaakt om over te stappen naar regulier onderwijs. In de loop van het eerste maakt een leerling veel vorderingen in de beheersing van het Engels, en daarom kiezen we ervoor om pas aan het eind van de brugklas de balans op te maken voor wat betreft de voortgang. In de praktijk blijkt dat alle leerlingen die gemotiveerd voor TTO kiezen, dit ook aankunnen.

Als in de bovenbouw teruggeschakeld moet worden naar Nederlands, waarom dan alle moeite doen om TTO te volgen?
De waarde van TTO zit niet alleen in het Engels en de verrijking van taal en literatuur, maar ook in de ontwikkeling van het wereldburgerschap. Dit alles tezamen leidt tot een bredere kijk naar de wereld en helpt om wereldvraagstukken van meerdere kanten te bekijken.

[1] De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs